Madaj Józef

Józef Madaj (1901 – 1988) Urodził się w dniu 16.03.1901 r. w Miłosławiu jako syn Kazimierza i Wilhelminy z domu Lipert. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Miłosławiu. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W styczniu 1919 r. wstąpił jako niepełnoletni do Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego pod dowództwem komendanta Plucińskiego. Służył jako strażnik graniczny […]

Chełmikowski Marian

Marian Chełmikowski (1898 – 1991) Rodowód braci Chełmikowskich wywodzi się od Ludwika Chełmikowskiego, który miał za żonę Katarzynę z domu Nicińską. Z tego związku urodził się w 1850 r. Antoni, który z kolei poślubił w 1873 r. Agnieszkę Jankowiak z Graboszewa, urodzoną w 1847 r. Z małżeństwa urodził się w 1874 r. syn Stefan, w […]

Nowicki Walenty

Walenty Nowicki (1899 – 1977) Urodził się 7.02.1899 w Zajezierzu jako syn Kazimierza i Marcjanny z d. Badowskiej. W 1922 we Wrześni zawarł związek małżeński z Praksedą Kretkowską. W 1948 r. był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Miłosław. Mieszkał w Biechowie. Zmarł 18.02.1977 r. we Wrześni. Spoczywa na cmentarzu w Biechowie.