Mencel Bolesław

Bolesław Mencel (1895 – 1972) Urodził się 31.10.1895 r. w Pyzdrach jako syn Michała i Józefy z domu Bąk. W 1896 r. rodzina przeprowadziła się do Miłosławia. W 1914 roku został wcielony do Armii Niemieckiej, biorąc udział w I wojnie światowej, i tam został ranny 19.05.1915 r. W grudniu 1918 r. wstąpił ochotniczo do Kompanii […]

Donaj Jan

Jan Donaj (1895-1967) Jan Donaj pochodził zrodziny ziemiańskiej, która ma korzenie francuskie. Urodził się w dniu 27.04.1895 r. w Poświętnie k. Śmigla (pow. kościański) jako syn Andrzeja i Marianny zdomu Józefczak. Rodzina była wielodzietna, miał 8 braci i 4 siostry. Podczas pierwszej wojny światowej został wcielony do Armii Niemieckiej. Służył w 2. Kompanii Reserve Infanterie […]

Madaj Józef

Józef Madaj (1901 – 1988) Urodził się w dniu 16.03.1901 r. w Miłosławiu jako syn Kazimierza i Wilhelminy z domu Lipert. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Miłosławiu. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W styczniu 1919 r. wstąpił jako niepełnoletni do Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego pod dowództwem komendanta Plucińskiego. Służył jako strażnik graniczny […]

Bilski Józef

Urodził się w dniu 9.01.1880 r. w Powidzu jako syn Walentego i Cecylii z domu Welsandt. Z zawodu był policjantem. Zmobilizowany w 1914 r. do Armii Niemieckiej walczył awansując do stopnia starszego sierżanta. Na początku listopada 1918 r. przybył służbowo do Poznania nawiązując kontakt z Polską Organizacją Wojskową Zaboru Pruskiego. Wszedł w skład Rady Jedenastu, […]

Przybylski Wincenty

Urodził się w dniu 31.03.1899 r. w Żydowie powiat Września jako syn Jakuba i Joanny z domu Kiernikowskiej. Dnia 24 listopada 1918 r. zgłosił się do baonu werbunkowego Wojska Polskiego w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka. Został wcielony do Batalionu Wartowniczego. W dniu 27 grudnia 1918 r. brał udział w walkach powstańczych o zdobycie Poznania. Walczył […]

Skrzypkowski Wincenty

Wincenty Skrzypkowski (1899-1960) Urodził się w dniu 19.01.1899 r. w Miłosławiu jako syn Wiktorii Skrzypkowskiej. Wcielony do Armii Niemieckiej został podczas I wojny światowej ciężko ranny. W początku grudnia 1918 r wstąpił do oddziału powstańczego tworzonego przez por. Nowaka. Oddział ten w dniu 28 lub 29 grudnia 1918 r. uderzył na Niemców w Witkowie pow. […]

Grześkowiak Kazimierz

Kazimierz Grześkowiak (1899-1966) Urodził się w dniu 24.02.1899 r. w Lipiu jako syn Stanisława i Katarzyny z domu Bolewicz. Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemickiej był ciężko ranny w 1918 r. W grudniu 1918 r. zgłosił się do tworzącej się Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego w Miłosławiu pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego. […]

Skrzypczak Jan

Jan Skrzypczak (1897-1976). Urodził się w dniu 21.10.1897 r. w Kębłowie jako syn Marcina i Lucyny z domu Neydowskiej. W grudniu 1918 r. wstąpił do tworzącej się Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego w oddziale Ziółkowskiego. Z oddziałem tym wyruszył na zdobycie koszar we Wrześni a stamtąd na zdobycie Gniezna. Z Gniezna wrócił do […]

Rutkowski Kazimierz

Urodził się w dniu 21.02.1897 r. we Wrześni jako syn Ignacego i Stanisławy z domu Puzdrakiewicz. W 1906 r. brał udział w strajku szkolnym w miłosławskiej szkole. Szkołę powszechną ukończył w 1911 r. w Miłosławiu. Po jej ukończeniu podjął naukę rzemiosła. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od dnia 28.12.1918 r. do dnia 8.02.1919, początkowo we […]

Konieczny Edmund

Urodził się w dniu 28.09.1895 r. we Wrześni jako syn Michała i Antoniny z domu Branickiej. W czasie pomiędzy 15-tym a 18-tym grudnia 1918 r. wstąpił do tworzącej się wówczas kompanii Służby Straży i Bezpieczeństwa, a następnie w składzie 1. Kompanii Wrzesińskiej wyruszył do akcji zbrojnej o oswobodzenie Gniezna i Zdziechowy pod dowództwem por. Wiewiórowskiego. […]