Madaj Józef

Józef Madaj (1901 – 1988) Urodził się w dniu 16.03.1901 r. w Miłosławiu jako syn Kazimierza i Wilhelminy z domu Lipert. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Miłosławiu. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W styczniu 1919 r. wstąpił jako niepełnoletni do Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego pod dowództwem komendanta Plucińskiego. Służył jako strażnik graniczny […]

Słomian Teodor

Teodor Słomian (1892 – 1955) Urodził się w dniu 25.02.1892 r. w Miłosławiu jako syn właściciela domu Jana i Marianny z domu Krakowskiej. Z zawodu był piwowarem. Walczył w składzie Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Odznaczył się odwagą przy zdobywaniu Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu. Zdemobilizowany w stopniu kaprala. W 1938 r. został odznaczony […]

Maryański Marcin

Marcin Maryański (1899 – 1973) Urodził się w dniu 13.11.1899 r. w Chudzicach powiat Środa Wlkp. jako syn Stanisława i Wiktorii z domu Pilz. Nazwę Chudzice, leżące na północ od Szlachcina, jako gminę przekształcono w Hedingen a obszarowi dworskiemu nadano nazwę Kahlhorst. W czasie I wojny światowej służył w armii pruskiej na froncie francuskim, jako […]

Dąbek Wawrzyn

Wawrzyn Dąbek (1882 – 1954) Urodził się w dniu 31.07.1882 r. w Zberkach jako syn Wawrzyna i Marianny z domu Łopatka. Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemieckiej do 1. Kompanii 37. Rezerwowego Pułku Piechoty w Rawiczu (Reserve-Infanterie-Regiment nr 37). We wrześniu 1914 r. będąc w stopniu Gefreiter, został ranny podczas bitwy na froncie […]

Donaj Jan

Jan Donaj (1895-1967) Jan Donaj (1895-1967) Urodził się w dniu 27.04.1895 r. w Poświętnie (ówczesny powiat śmigielski, obecnie wolsztyński ,gmina Przemęt) jako syn Andrzeja i Marianny zdomu Józefczak.Pochodził zrodziny ziemiańskiej, która ma korzenie francuskie. Rodzina była wielodzietna, miał 8 braci i 4 siostry.Podczas pierwszej wojny światowej został wcielony do Armii Niemieckiej. Walczył na froncie zachodnim […]

Mencel Bolesław

Bolesław Mencel (1895 – 1972) Urodził się 31.10.1895 r. w Pyzdrach jako syn Michała i Józefy z domu Bąk. W 1896 r. rodzina przeprowadziła się do Miłosławia. W 1914 roku został wcielony do Armii Niemieckiej, biorąc udział w I wojnie światowej, i tam został ranny 19.05.1915 r. W grudniu 1918 r. wstąpił ochotniczo do Kompanii […]

Bilski Józef

Urodził się w dniu 9.01.1880 r. w Powidzu jako syn Walentego i Cecylii z domu Welsandt. Z zawodu był policjantem. Zmobilizowany w 1914 r. do Armii Niemieckiej walczył awansując do stopnia starszego sierżanta. Na początku listopada 1918 r. przybył służbowo do Poznania nawiązując kontakt z Polską Organizacją Wojskową Zaboru Pruskiego. Wszedł w skład Rady Jedenastu, […]

Przybylski Wincenty

Urodził się w dniu 31.03.1899 r. w Żydowie powiat Września jako syn Jakuba i Joanny z domu Kiernikowskiej. Dnia 24 listopada 1918 r. zgłosił się do baonu werbunkowego Wojska Polskiego w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka. Został wcielony do Batalionu Wartowniczego. W dniu 27 grudnia 1918 r. brał udział w walkach powstańczych o zdobycie Poznania. Walczył […]

Skrzypkowski Wincenty

Wincenty Skrzypkowski (1899-1960) Urodził się w dniu 19.01.1899 r. w Miłosławiu jako syn Wiktorii Skrzypkowskiej. Wcielony do Armii Niemieckiej został podczas I wojny światowej ciężko ranny. W początku grudnia 1918 r wstąpił do oddziału powstańczego tworzonego przez por. Nowaka. Oddział ten w dniu 28 lub 29 grudnia 1918 r. uderzył na Niemców w Witkowie pow. […]

Grześkowiak Kazimierz

Kazimierz Grześkowiak (1899-1966) Urodził się w dniu 24.02.1899 r. w Lipiu jako syn Stanisława i Katarzyny z domu Bolewicz. Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemickiej był ciężko ranny w 1918 r. W grudniu 1918 r. zgłosił się do tworzącej się Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego w Miłosławiu pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego. […]