Madaj Józef

Józef Madaj (1901 – 1988)

Urodził się w dniu 16.03.1901 r. w Miłosławiu jako syn Kazimierza i Wilhelminy z domu Lipert. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Miłosławiu.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W styczniu 1919 r. wstąpił jako niepełnoletni do Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego pod dowództwem komendanta Plucińskiego. Służył jako strażnik graniczny na granicy w Borzykowie, a następnie walczył pod Inowrocławiem. Wcielony do 3. Kompanii 5. Pułku Strzelców Wlkp. brał udział w walkach o Jaksice, Złotniki, Tarkowo, Nową Wieś, Dąbrowę Kościelną, Brzozę, Wierzchosławice, Gniewkowo, Zduny i Opoki.

Walczył na froncie białoruskim i ukraińskim, a następnie w wojnie bolszewickiej. Zdemobilizowany w 1922 r. w stopniu starszego szeregowca.

Po zdemobilizowaniu pracował w Miłosławiu jako murarz i cieśla.

Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Jako żołnierz Armii Poznań przebił się z Puszczy Kampinowskiej do Warszawy.

Podczas okupacji rodzina została wysiedlona do Koniecpola w okolice Kielc.

Po powrocie z wygnania pracował w Miłosławiu w swoim zawodzie.

Udzielał się społecznie.

Awansowany do stopnia podporucznika.

Wziął ślub w dniu 30.05.1925 r. z Leonardą z domu Lesińską, z którą miał pięcioro dzieci: Mariana, Józefa, Krystynę, Władysława i Tadeusza.

Należał do Koła Miłosław Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P., do którego wstąpił 16.03.1937 r. Został zweryfikowany jako powstaniec (numer kartoteki 15252, numer Ref. Hist. 23563). W 1939 r. należał do Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.716 z dnia 1.08.1958 r.

Zmarł w Miłosławiu w dniu 8.03.1988 r. i został pochowany z ceremoniałem wojskowym na miejscowym cmentarzu.

Józef Madaj
Józef Madaj
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Józef Madaj (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak
Zarząd Koła ZBoWiD Miłosław (27.12.1973 r.) stoją od lewej: Kazimierz Orzechowski, Józef Madaj, Marian Chełmikowski, Antoni Kolecki, siedzą od lewej: Jan Suchorski oraz Czesław Robaszewski
Zarząd Koła ZBoWiD Miłosław (27.12.1973 r.) stoją od lewej: Kazimierz Orzechowski, Józef Madaj, Marian Chełmikowski, Antoni Kolecki, siedzą od lewej: Jan Suchorski oraz Czesław Robaszewski
Józef Madaj - cmentarz w Miłosławiu
Józef Madaj – cmentarz w Miłosławiu