Robaszewski Czesław

Czesław Robaszewski (1902 – 1977)

Urodził się w dniu 15.07.1902 r. w Alstaden (Niemcy) jako syn Jana i Marii.

W dniu 2.01.1919 r. wstąpił ochotniczo do kompanii powstańczej w Krotoszynie pod dowództwem dr. Bolewskiego i w jej składzie brał udział w walkach pod Zdunami, Chachalnią i na froncie południowym. Pełnił funkcję łącznika i zaopatrzenia oddziałów frontowych. W końcu lutego 1919 r. został zwolniony.

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. i dostał się do niewoli pod Warszawą. Zbiegł z niewoli i dnia 18.2.1941 r. został aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie i Linzu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/758 z dnia 18.12.1968 r.

Uchwałą W 8/72 został mianowany na podporucznika.

Zmarł 01.07.1977. Spoczywa na cmentarzu w Miłosławiu.

Zarząd Koła ZBoWiD Miłosław (27.12.1973 r.) stoją od lewej: Kazimierz Orzechowski, Józef Madaj, Marian Chełmikowski, Antoni Kolecki, siedzą od lewej: Jan Suchorski oraz Czesław Robaszewski
Zarząd Koła ZBoWiD Miłosław (27.12.1973 r.) stoją od lewej: Kazimierz Orzechowski, Józef Madaj, Marian Chełmikowski, Antoni Kolecki, siedzą od lewej: Jan Suchorski oraz Czesław Robaszewski
Czesław Robaszewski - cmentarz w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Robaszewski – cmentarz w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)