Wojtkowiak Jan

Jan Wojtkowiak (1900 – 1957) Urodził się 9.12.1900 w Nekli jako syn Józefa i Marianny Cichońskiej. Uczestnik walk grudniowych w Poznaniu w 1918 r., ochotnik kompanii średzkiej. W okresie międzywojennym plutonowy 7 Pułku Saperów Wielkopolskich. Ożenił się w Nekli 12.10.1926 r. z Zofią Kapcińską z Nekli (14.02.1904 – 14.07.1972). Zmarł 7.05.1957. Spoczywa na cmentarzu komunalnym […]

Matuszak Józef

Józef Matuszak (1899 – 1963) Urodził się w dniu 19.03.1892 r. w Stroszkach jako syn Marcina i Franciszki z d. Górka. Powstaniec Wielkopolski. Zdemobilizowany został w stopniu szeregowca. Z zawodu był konduktorem kolejowym. Ożeniony z Walerią (1894 – 1963). Mieszkał w Poznaniu przy ul. Kolejowej 44/10. Został zweryfikowany w dniu 4.06.1936 r. pod numerem 18482. […]

Łuczak Stanisław

Stanisław Łuczak (1888 – 1971) Urodził się w dniu 13.04.1888 r. w Dzierżnicy jako syn Franciszka i Marianny z d. Wojtkowiak. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował na majątku w Dzierżnicy aż do powołania do wojska. W 1913 roku w Chobienicach zawarł związek małżeński ze Stanisławą Kasprowiak. Mieli pięcioro dzieci: Marian (1914), Leokadia (1919), Stefania (1921), […]

Lisiecki Hieronim

Hieronim Lisiecki (1899 – 1980) Syn Andrzeja i Katarzyny z domu Bałek. Ur. 27.01.1899 r. w Szubinie. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Szubinie uczęszczał do miejscowego gimnazjum, w którym zdał tzw. małą maturę. Następnie wcielony do armii niemieckiej. Od marca 1917 r. walczył na froncie zachodnim we Francji. Tam też został ranny w dłoń, na […]

Jóźwiak Franciszek

Franciszek Jóźwiak (1898-1962) Kupiec nasienno-zbożowy (właściwie Józwiak – zgodnie z zapisami ksiąg parafialnych w Targowej Górce) urodził się 23 stycznia 1898r. w Stępocinie, w ówczesnym powiecie średzkim, jako syn rolnika Melchiora i Agnieszki z domu Gołębiewskiej. W roku 1911 ukończył szkołę powszechną, a w 1916 roku poznańskie gimnazjum. Przed powołaniem do armii niemieckiej i wyjazdem […]

Jóźwiak Stanisław

Stanisław Jóźwiak (1892 – 1941) Stanisław Jóźwiak urodził się 04.11.1892 w Starczanowie jako syn Michała i Anny Jasińskiej. Podczas I wojny, służąc w 9 Kompanii Infanterie Regiment nr 99 Armii Niemieckiej, będąc w stopniu Musketier, został lekko ranny w sierpniu 1914 r., ponownie podczas potyczek na zachodzie (Ballernstahl – Raon l’Etage) ciężko ranny w kwietniu […]

Gaweł Stanisław

Stanisław Gaweł (1895 – 1981) Urodził się 27.04.1895 r. w Dzierżnicy jako syn Piotra i Katarzyny z d. Majchrzak. Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Z 2. kompanią wrzesińską brał udział w potyczce pod Zdziechową i w bitwie o Szubin. Tam został ranny i wzięty przez Niemców do niewoli. Przebywał w […]

Frąckowiak Stanisław

Stanisław Frąckowiak (1900 – 1961) Urodził się 13.11.1900 w Zasutowie jako syn Telesfora i Franciszki z d. Witczak. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487. 12520). Następnie służył w 61 pp. Zdemobilizowany w stopniu strzelca. Pracował jako maszynista. Mieszkał w miejscowości Sarnów (gmina Łagisza, pow. Będzin). Ożenił się w 1922 z Karoliną […]

Czyż Stanisław

Stanisław Czyż (1894 – 1967) Urodził się 27.08.1894 w Gułtowach jako syn Stanisława i Magdaleny z d. Jaśkiewicz. Ukończył szkołę powszechną w Gułtowach a następnie rozpoczął naukę w zawodzie piekarza. W 1914 został wcielony do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do jej zakończenia. Brał czynny udział z bronią w ręku w powstaniu wielkopolskim. Uczestniczył w […]

Cichocki Józef

Józef Cichocki (1901 – 1976) Urodził się 19 sierpnia 1901 r. w Iwnie pow. Środa z rodziców Jana i Marii z domu Nowak. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Iwnie w 1915 r. pracował jako robotnik rolny w majętności Iwno. W 1918 r. rozpoczął praktyczną naukę zawodu w lasach tejże majętności. Jako ochotnik brał udział w […]