Kopeć Jan

Urodził się w dniu 01.06.1901 Miławie pow. Mogilno jako syn Jakuba i Heleny Szwarc W dniu 11.02.1919 r. zgłosił się ochotniczo do oddziału pod dowództwem sierż. Wolniewicza i brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku na odcinku frontu zachodniego pod Zbąszyniem a następnie Wolsztynem, Obrą, Kopanicą i Kargową. Po zakończeniu walk powstańczych […]

Robaszewski Czesław

Urodził się w dniu 15.07.1902 r. w Altstadt (Niemcy) jako syn Jana i Marii. W dniu 2.01.1919 r. wstąpił ochotniczo do kompanii powstańczej w Krotoszynie pod dowództwem dr. Bolewskiego i w jej składzie brał udział w walkach pod Zdunami, Chachalnią i na froncie południowym. Pełnił funkcję łącznika i zaopatrzenia oddziałów frontowych. W końcu lutego 1919 […]

Nowak Józef

Urodził się w dniu 13.03.1896 r. w Starczanowie jako syn Tomasza i Józefy. Wstąpił ochotniczo do powstańczego batalionu średzkiego w dniu 11.02.1919 r, i brał udział w walkach pod Rawiczem, Bojanowem, Rydzyną i Lesznem. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Mieszkał w Brzeźnie. Z zawodu był rolnikiem, ożeniony z Rozalią (1898 – 1988). Zweryfikowany przez ZG ZPW […]