Maciejewski Franciszek

Urodził się w dniu 2.02.1900 r. w Warszawie jako syn Marcina i Józefy z d. Woźniak.

W dniu 27.12.1918 r. wstąpił jako ochotnik do oddziału powstańczego we Wrześni. Pod dowództwem por. Nowaka wyruszył dnia 29.12.1918r. na front pod Gniezno. W dniu 11.01.1919r. pod dowództwem Beutlera brał udział w walce przy zdobywaniu Szubina a następnie walczył pod Rynarzewem, Kowalewem i Turem do końca marca 1919r.

W grudnia 1923 r. został przeniesiony do rezerwy.

Został zweryfikowany 29.11.1934 (nr 12271), będąc członkiem Koła w Poznaniu.

Ożenił się z Dominiką Zglińską (1900 – 1976).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/301 z dnia 3.04.1974 r.

Zmarł 21.10.1977. Spoczywa w Poznaniu na Miłostowie.

Franciszek Maciejewski - cmentarz na Miłostowie w Poznaniu
Franciszek Maciejewski – cmentarz na Miłostowie w Poznaniu