Maciejewski Adam

Adam Maciejewski (1894 – 1968)

Urodził się w dniu 24.12.1894 r. w Miłosławiu jako syn Stanisława i Stanisławy z domu Kowalewskiej.

Wstąpił w dniu 19.1.1919 r. do tworzącej się 2. Baterii 1. Pułku Artylerii Lekkiej w Poznaniu i brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył na froncie północnym pod Kcynią, Rynarzewem i Szubinem pod dowództwem ppłk. Więckowskiego do marca 1919 r.

Zmarł w dniu 22.10.1968 r. i został pochowany na cmentarzu miłostowskim w Poznaniu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.29-0.353 z dnia 29.08.1968 r.

Adam Maciejewski - cmentarz komunalny na Miłostowie
Adam Maciejewski – cmentarz komunalny na Miłostowie