Izydorek Mieczysław

Mieczysław Izydorek (1889-1976)

Mieczysław Izydorek

Mieczysław Izydorek urodził się we Wrześni 08.03.1889 jako syn Szymona i Marianny z d. Ottomańskiej.

W 1914 w Poznaniu zawarł związek małżeński z Jadwigą Sieg. Dzieci: Kazimierz (1915), Marian (1917), Mieczysława (1919).

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 27.12.1918 do 28.02.1919 r. w szeregach Straży Ludowej w Poznaniu przy zdobywaniu obiektów a następnie pełnił służbę wartowniczą i patrolową. Zwolniony dnia 28.02.1919 r w stopniu szeregowego.

Zweryfikowany jako powstaniec w dniu 11.04.1933 (nr weryfikacji 7507, numer kartoteki 225). Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich Koło im. Gen. Kazimierza Grudzielskiego Poznań Śródmieście.

Był drukarzem.

W 1938 r. starał się Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 01.09-0.2 z dnia 1960-01-09.

Uchwałą W 2/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł w 1976 r. Spoczywa na cmentarzu górczyńskim.

Mieczysław Izydorek - cmentarz górczyński w Poznaniu
Mieczysław Izydorek – cmentarz górczyński w Poznaniu