Glapa Ignacy

Ignacy Glapa (1897-1973)

Urodził się w dniu 30.07.1898 r. w Książnie jako syn Andrzeja i Katarzyny z domu Filipiak.

19 stycznia 1919 r. wstąpił ochotniczo do 2. Eskadry Lotniczej w Poznaniu-Ławicy. Pod dowództwem por. pilota Łuczaka wyruszył z bazą lotniczą do Klęki pow. Jarocin, skąd dokonywane były naloty w czasie walk powstańczych na front zachodni i południowy. Później przeniesiony z bazą na front północny do Kruszwicy.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca w 1922 r. mieszkał w Poznaniu przy ul. Starościńskiej.

23 IX 1929 roku ożenił się z Janiną Stanisławą Szypczyńską urodzoną w Poznaniu 1 IV 1909 roku w rodzinie Józefa i Marii Kluge. Ze związku Ignacego i Janiny urodziło się dwoje dzieci – Jerzy Józef (3 XII 1930) i Maria (po mężu Feliś 9 IX 1933 – 13 IX 2008).

Z zawodu był kupcem.

Zweryfikowany jako powstaniec wielkopolski przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 13.10.1934 r. pod nr 11547. Członek koła 1. Pułku Strzelców Wlkp. Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 22.04.1934 r.

W czasie II wojny światowej rodzina 16 XII 1939 została wywieziona z Wielkopolski.

Zmarł w 1973 r. i został pochowany na górczyńskim cmentarzu parafialnym.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.06-0.198 z dnia 6.03.1974 r.

W 1972 roku awansowany do stopnia podporucznika.

Uzupełnienia: Ewa Alicja Slomska

Ignacy Glapa - cmentarz na Górczynie (źródło: billiongraves.com)
Ignacy Glapa – cmentarz na Górczynie (źródło: billiongraves.com)