Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym

Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym sporządzona została przez Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” i znajduje się na stronie internetowej http://www.powstancy-wielkopolscy.pl

Lista ta powstała w wyniku realizacji projektu, którego celem było upamiętnienie osób biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim, którzy zostali uhonorowani Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Jest to jedyna kompletna lista, bowiem sporządzono ją w oparciu o oryginalne uchwały Rady Państwa (1957-1989), jak również postanowienia Prezydenta PRL (1989) oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1990-1999).

Efektem drugiego zrealizowanego przez WTG projektu jest baza uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Jest ona dostępna on-line na stronie internetowej http://powstancywielkopolscy.pl


S