Latanowicz Marcin

Marcin Latanowicz (1900 – ?)

Urodził się 26.10.1900 r. w Słomczycach jako syn Maksymiliana i Stanisławy z domu Majdasińskiej. Od 7 do 14 roku życia uczęszczał do szkoły powszechnej. Od 16 roku życia rozpoczął pracę w kolejnictwie.

W 1918 r. został powołany do służby wojskowej. Służył w wojsku do zakończenia wojny.

Od dnia 3.01.1919 r. brał udział w walkach powstańczych o wyzwolenie Strzelna, Kruszwicy, Gniewkowa, Inowrocławia i okolic.

Po zakończeniu działań powstańczych pełnił nadal czynną służbę wojskowa w 5. Pułku Strzelców Wlkp. w Inowrocławiu do 15.11.1922 r.

Po zakończeniu walk pracował w tartaku w Strzelnie, a w 1924 r. udał się do pracy we Francji, gdzie pracował jako górnik do 1931 r.

Po powrocie pracował w drogownictwie, gdzie w 1938 r. miał wypadek przy pracy.

Podczas okupacji i po wyzwoleniu pracował jako stróż.

W 1956 r. miał następny wypadek, po którym został skierowany na rentę inwalidzką.

Mieszkał w Strzelnie przy ul. Kościelnej.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 11.10-0.909 z dnia 10.11.1958 r.