Krajna Michał

Urodził się 27.09.1895 r. w Kornatach Leśnych jako syn Marcelego i Katarzyny z domu Kujawskiej. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Ostrowie Kościelnym. Później pracował jako robotnik w majątku Wólka. W tym czasie brał udział w strajku dzieci o język polski w szkole, co przypłacił niedowładem ręki. W listopadzie 1914 r. został wcielony do Armii Niemieckiej […]

Mierzejewski Stanisław

Urodził się 1.05.1902 r. w Stawie jako syn Ludwika i Pelagii z domu Miszewskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. w oddziałach powstańczych Gostynia w walkach pod Lesznem, Łoszakowicami i Kąkolewem. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego. Z zawodu był leśnikiem. Mieszkał w Śmiłowie koło Ponieca w powiecie gostyńskim. Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 14.11.1935 r. […]

Milewska Sabina Lucyna

Sabina Lucyna Milewska z domu Sicińska. Urodziła się w majątku Góry 29.09.1893 r. Rodzicami byli Maciej i Teodora z domu Echaust. Po wybuchu Powstania Wlkp. niemiecki personel opuścił szpitale w Poznaniu. Funkcje personelu pomocniczego i lekarskie przejęli Polacy. Sabina Milewska objęła funkcję siostry sanitarnej na sali operacyjnej, następnie była pielęgniarką anestezjologiem (1919-1921). Udała się do […]

Nowacki Jan

Urodził się 12.07.1898 r. w Graboszewie jako syn robotnika rolnego Franciszka i Rozalii z domu Frąckowiak. Był trzecim dzieckiem z dwunastki dzieci. Rodzice byli pracownikami w bieganowskim majątku. Z braku pracy wcześniej zgłosił się jako ochotnik do odbycia służby wojskowej. Służbę odbywał we wrzesińskim III Batalionie 46 Infanterie Regiment nr 46. Brał udział w I […]

Kozłowski Władysław

Urodził się 11.08.1898 r. w Sokolnikach jako syn rolnika Józefa i Małgorzaty z domu Radnieckiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od listopada 1918 r. w walkach pod Zdziechową, Witkowem, Inowrocławiem, Żninem, Rynarzewem i Szubinem. Mieszkał w Starogardzie. W okresie II wojny w latach 1939 – 1945 brał udział w pracach konspiracyjnych AK, pełniąc funkcje łącznika. […]

Gromadziński Stanisław

Urodził się we Wrześni 21.07.1894 r., jako syn Wawrzyńca i Józefy z domu Szalewskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę zawodu we Wrześni, w warsztacie Balcerkiewicza w latach 1909 do 1912. Nauka została ukończona egzaminem czeladniczym w roku 1913 w zawodzie obuwnik. Po wyuczeniu się pracował jako pracownik fizyczny we wrzesińskiej cukrowni. Wkrótce został powołany […]

Andersz Wojciech Stanisław

Urodził się 20.04.1850 r. w Ostrowie Wlkp. jako syn rzemieślnika Franciszka Anders i Marcjanny z domu Lisikiewicz. Ukończył gimnazjum Marii Magdaleny w 1869 r., a następnie uczęszczał do seminarium w Gnieźnie i Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 13.07.1873 r. W latach 1873 – 1886 prowadził tajną działalność duszpasterską. Był kapelanem i nauczycielem domowym. Za działalność narodową […]

Reiter Wojciech

Wojciech Reiter (1876 – 1932) Urodził się 16.04.1876 r. w Chmielnie na Kaszubach (powiat kartuski) jako syn Józefa i Marianny Treder. Studia gimnazjalne odbył w Pelplinie i Chełmie. Po uzyskaniu matury wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu i Gnieźnie. W 1901 r. został wyświęcony na kapłana. Skierowany do wikariatu w Inowrocławiu, uczył się pod kierownictwem […]