Kantorczyk Leon

Leon Kantorczyk (1887 – 1968)

Urodził się 12.05.1887 r. w Szemborowie jako syn Michała i Rozalii z domu Sikora. Mieszkał w Gostycynie (Tuchola).

Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

W 1919 r. w Szemborowie ożenił się z Bronisławą Wińską.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 8.10.1936 r. pod numerem 19584. Należał do koła Unisław Związku Powstańców Wlkp.

W 1935 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Górznie (pow. Brodnica). Był przodownikiem Policji Państwowej. Od 3.12.1935 do wybuchu wojny pełnił funkcję komendanta Posterunku PP w Gostycynie.

Zmarł 04.10.1968 w Starogardzie Gdańskim i spoczywa na tamtejszym cmentarzu.

Leon Kantorczyk
Leon Kantorczyk