Kantorczyk Leon

Leon Kantorczyk (1887 – ?)

Urodził się 12.05.1887 r. w Szemborowie jako syn Michała i Rozalii z domu Sikora. Mieszkał w Gostycynie (Tuchola).

Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 8.10.1936 r. pod numerem 19584. Należał do koła Unisław Związku Powstańców Wlkp.

Leon Kantorczyk
Leon Kantorczyk