Figiel Leon

Leon Figiel (1898 – 1958)

Leon Figiel

Urodził się 6.04.1898 r. w Sokolnikach jako syn robotnika Michała i Leokadii z domu Mąkowskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w dniach od 27.12.1918 r. do 18.02.1919 r. pod dowództwem por. Wiewiórowskiego i por. Nowaka. Walczył we Wrześni, Witkowie, Rynarzewie i okolicach Szubina.

Później służył w 15 pułku artylerii. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zdemobilizowany w 1921 r. w stopniu starszego szeregowca.

Pracował jako wartownik cywilny. Mieszkał w Poznaniu przy ul. Św. Wojciech.

W 1922 r. we Wrześni zawarł związek małżeński z Marią Nowak, z którą miał dwóch synów: Edwarda (1924) i Dionizego (1926).

Zweryfikowany przez ZPW w dniu 20.12.1934 r. pod nr 13171 (numer kartoteki 5453). Należał do Koła Śródmieście im. gen. Kazimierza Grudzielskiego w Poznaniu Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł 10.12.1958 r. Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu parafialnym przy ul. Bluszczowej.

Odznaczony:

  • Medalem Niepodległości w 1933 r.
  • Krzyżem Walecznych
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 11.04-0.899 z dnia 4.11.1958 r.

Uzupełnienia: Hanna Lisiak-Góźdź

Leon Figiel - cmentarz parafialny w Poznaniu  przy ul. Bluszczowej (zdjęcie udostępnił Rafał Ratajczak)
Leon Figiel – cmentarz parafialny w Poznaniu przy ul. Bluszczowej (zdjęcie udostępnił Rafał Ratajczak)