Figiel Leon

Urodził się 6.04.1898 r. w Sokolnikach jako syn robotnika Michała
i Leokadii z domu Mąkowskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w dniach od 27.12.1918 r. do 18.02.1919 r. pod dowództwem por. Wiewiórowskiego i por. Nowaka. Walczył we Wrześni, Witkowie, Rynarzewie i okolicach Szubina. Zwolniony dnia 18.02.1919 r. w stopniu st. szeregowca.

Pracował jako wartownik cywilny. Mieszkał w Poznaniu przy ul. Św. Wojciech. Żonaty z Agnieszką (1904 – 1987).

Zweryfikowany przez ZPW w dniu 20.12.1934 r. pod nr 13171. Należał do Koła Śródmieście im. gen. Kazimierza Grudzielskiego w Poznaniu Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w Poznaniu i został pochowany w dniu 22.01.1975 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 11.04-0.899 z dnia 4.11.1958 r.