Śmidowicz Kazimierz

Kazimierz Śmidowicz (1896 – 1976)

Kazimierz Śmidowicz urodził się 07.02.1896 we Wrześni jako syn Antoniego i Józefy z d. Radzińskiej.

Dnia 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do oddziału powstańczego w Poznaniu. Brał czynny udział z bronią w ręku w zdobywaniu stacji lotniczej w Ławicy, pod dowództwem por. Pinieckiego. W dniu 7.01.1919 r. rozkazem Głównego Dowództwa został przeniesiony do artylerii polowej, która stacjonowała w Poznaniu na Sołaczu, w której to jednostce walczył w okolicach Poznania. Dnia 29.09.1921 r. został zwolniony z wojska.

Do wybuchu II wojny światowej pracował jako rzeźnik w Poznaniu. Podczas okupacji pracował w firmie „Asid” przy ul. 27 Grudnia 11. Po wyzwoleniu rozpoczął pracę w Zakładach Mięsnych w Poznaniu, gdzie pracował aż do roku 1967, tj. do przejścia na emeryturę.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.31-0.3056 z dnia 1976-12-31.

Uchwałą W 60/76 mianowany na podporucznika.

Był członkiem ZBoWiD od lutego 1976 r.

Zmarł 08.03.1983. Spoczywa na Miłostowie.