Dreżewski Edmund

Edmund Dreżewski (1902 – ?)

Urodził się 16.10.1902 r. w Strzałkowie jako syn Wojciecha i Anny z domu Koraszewskiej. Miał rodzeństwo: Annę(1899 – 1902), Kazimierę (1897 – 1902), Antoninę Stanisławę (1898 – 1902) i Stanisława (ur. w 1901 r.). Należał w gimnazjum do tajnej organizacji harcerskiej, przygotowującej zaufanych uczniów gimnazjalnych do przyszłej służby w Wojsku Polskim.

Jako 16-letni uczeń gimnazjalny brał udział od stycznia 1919 w Powstaniu Wlkp., w Kompanii Gnieźnieńskiej, pod dowództwem Glessmanna. Walczył na odcinku Kcynia, Szubin i Rynarzewo.

W dniu 21.09.1946 zawarł związek małżeński w Kórniku.Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 06.14-0.213 z dnia 14.06.1965 r.