Gutowski Marian

Urodził się 26.01.1899 r. w Paruszewie jako syn Marcina i Anny z domu Zamiara.

Jako ochotnik wstąpił do Kompanii Kłeckowskiej dnia 28.12.1918
i walczył na odcinku Szubin, Gromadno, Nowa Wieś, Szczepice do 31.03.1919 r. Brał udział w wyprawie Kompanii Kłeckowskiej do Kcyni w dniu 11.01.1919 r. (bitwa o Szubin) z miejscowości Parcewo. W spisie Kompanii Kłeckowskiej występuje w I Zastępie I Plutonu pod dowództwem Kazimierza Krzywoszyńskiego.

Mieszkał w Pomarzanach.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.959 z dnia 6.12.1957 r.