Budasz Piotr

Piotr Budasz (1887 – 1978)

Piotr Budasz (zdjęcie udostępnił Roman Stachowiak)

Urodził się w dniu 9.10.1887 r. w Orzechowie jako syn jako syn Antoniego i Wiktorii z domu Mieloch.

Po ukończeniu szkoły powszechnej w Orzechowie, dzięki wsparciu hrabiego Józefa Kościelskiego, rozpoczął naukę w Szkole Handlowo-Przemysłowej w Gnieźnie, którą ukończył w 1905 r. Następnie jako wolontariusz rozpoczął praktyczną naukę zawodu w Zakładach Cegielskiego w Poznaniu, która trwała dwa lata. Wtedy rozpoczął studia na wyższej uczelni technicznej w Strelitz, którą ukończył w 1908 r. uzyskując dyplom inżyniera maszyn. Następnie pracował jako inżynier w różnych zakładach na terenie Niemiec, później ponownie w Zakładach Cegielskiego w Poznaniu i na Śląsku.

W lipcu 1915 został powołany do armii pruskiej. Służył w 82. pułku piechoty w Getyndze a później w Telegraphen-Bataillon Nr. 3 z Koblencji. Po zwolnieniu z wojska z powodu stanu zdrowia rozpoczął pracę w Belgii. Po zakończeniu wojny wrócił do rodzinnego Orzechowa. Współpracował z ks. Nowakiem z Czeszewa, podjął pracę  w nadleśnictwie w Czeszewie. Był członkiem Rady Żołnierskiej i Robotniczej we Wrześni.

W 1919 rozpoczął pracę w Dyrekcji Kolei w Poznaniu.

5.09.1951 w Poznaniu zawarł związek małżeński z Anną Kubiaczyk (1912-1997).

Zmarł 5.04.1978 r. w Poznaniu i został 8.04.1978 r. pochowany w grobie rodzinnym na miłostowskim cmentarzu.

Uzupełnienia na podstawie rękopisu Piotra Budasza, udostępnionego przez Romana Stachowiaka (Wydawca: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie, Orzechowo 2023). Zdjęcie ze zbiorów R. Stachowiaka z w/w opracowania.