Karaśkiewicz Ignacy

Ignacy Karaśkiewicz (1886 – 1970)

Urodził się w Paruszewie 2.02.1886 r. jako syn Leona i Katarzyny z domu Nowak.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w Poznaniu od 27.12.1918 r. do 26.12.1919 r. jako ochotnik w poznańskiej Straży Ludowej (dowódca Julian Lange). Uczestniczył w zdobyciu koszar saperów, prezydium policji niemieckiej oraz Fortu Cytadeli (dowódca Śniegocki i Antoni Wysocki).

Od 19.02.1919 r. do 23.03.1919 r. został przeniesiony do 3. Pułku Strzelców Wlkp. (57. Pułk Piechoty) i zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Jako inwalida utrzymywał się z renty.

Posiadał zaświadczenie Archiwum Wojskowego L.206/2/38 z dnia 26.02.1937 r. DOK VII Referat Historyczny L.dz. 5544/38.

Zmarł w dniu 25.02.1970 r. w Poznaniu i został pochowany na cmentarzu górczyńskim.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.715 z dnia 1.08.1958 r.

Ignacy Karaśkiewicz - cmentarz Górczyński w Poznaniu
Ignacy Karaśkiewicz – cmentarz Górczyński w Poznaniu