Reformat Stanisław

Stanisław Reformat (1897-1977)

Urodził się w dniu 30.03.1897 r. w Krzywejgórze jako syn Michała i Salomei z domu Szarzyńskiej.

Wstąpił dnia 22.1.1919 r. do Wojska Polskiego do 5. Plutonu Radiotelegrafistów i brał udział w walkach pod Szubinem.

Awansowany do stopnia podporucznika, uchwała W 12/74.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.18-0.758 z dnia 18.12.1968 r.

Zmarł 04.11.1977 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Kostrzynie.

Stanisław Reformat - cmentarz parafialny w Kostrzynie Wielkopolskim (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Reformat – cmentarz parafialny w Kostrzynie Wielkopolskim (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)