Dankowski Stanisław

Stanisław Dankowski (1889 – 1960)

Urodził się w dniu 19.02.1889 r. w Dominowie jako syn Tadeusza i Pauliny z domu Thierling.

W 1892 r. ośmioosobowa rodzina przeniosła się do Nekli. Powołany do służby w wojsku został ranny we wrześniu 1916 r., służąc w 9 Kompanii Infanterie Regiment nr 46 z Wrześni. Po powrocie z frontu zachodniego, jako żołnierz byłej Armii Niemieckiej zgłosił się ochotniczo w dniu 2.01.1919 r. do powstańczej Kompanii Nekielskiej pod dowództwem Beutlera, z którą brał udział w walkach na odcinku frontu północnego Szubin – Rynarzewo do dnia 30.03.1919 r.

Po powstaniu ożenił się z zamieszkałą w Wielkim Gaju Stefanią z d. Kabacińską (urodzona 31.8.1892 r. w Walentynowie, zmarła 24.5.1926 r.). W małżeństwie urodziło się troje dzieci, w tym ostatnia Ewa zmarła z matką.

Po odbyciu służby na stacji lotniczej Ławica zamieszkał w Poznaniu.

W kampanii wrześniowej 1939 r. walczył od 4 do 30.09.1939 r. i został wraz załogą Dęblina wzięty do niewoli niemieckiej, w której przebywał do dnia 5.08.1940 r.

Zmarł w 1960 r. Spoczywa na cmentarzu junikowskim.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/1046 z dnia 17.12.1958.

Stanisław Dankowski - cmentarz na Junikowie w Poznaniu
Stanisław Dankowski – cmentarz na Junikowie w Poznaniu
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)