Chełmikowski Marian

Marian Chełmikowski (1898 – 1991) Rodowód braci Chełmikowskich wywodzi się od Ludwika Chełmikowskiego, który miał za żonę Katarzynę z domu Nicińską. Z tego związku urodził się w 1850 r. Antoni, który z kolei poślubił w 1873 r. Agnieszkę Jankowiak z Graboszewa, urodzoną w 1847 r. Z małżeństwa urodził się w 1874 r. syn Stefan, w […]

Urban Aleksy

Aleksy Urban (1901 – 1921) Urodził się 07.07.1901 w Jabłkowie (pow. wągrowiecki) jako syn Wawrzyna i Kunegundy z d. Rybarczyk. Mieszkał w Nekielce. Szeregowy w kompanii wrzesińsko-nekielskiej. Zmarł we Wrześni 18.05.1921 (USC Września 103/1921, Nekla 32/1921). Pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu w Nekli.

Tomczak Jan

Jan Tomczak, urodził się 9.06.1876 r. w Radomicach kolo Czerniejewa jako syn Franciszka i Katarzyny z domu Szuba. Rodzina przeprowadziła się do Nekli. Podczas I wojny światowej był podoficerem w wojsku niemieckim, lekko rannym. Służył w 9 Kompanii Infanterie Regiment nr 329 (z Poznania). Od 15.11.1918 r. w Radzie Robotniczo – Żołnierskiej i Straży Ludowej, […]