Molik Jan

Jan Molik (1897 – 1972)

Urodził się 20.10.1897 r. w Runowie powiat Śrem w wielodzietnej rodzinie Walentego i Franciszki. W roku 1918 brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Z zawodu był rolnikiem.

W 1923 r. ożenił się z Agnieszką Orwat (6.01.1906 – 18.02.1986) z Targowej Górki, i tu osiadł na stałe. Z tego związku urodziło się pięcioro dzieci: dwóch synów i trzy córki. W okresie międzywojennym prowadził gospodarstwo rolne. Udzielał się społecznie między innymi w kółku rolniczym, stowarzyszeniach religijnych, był od 1934 r. sołtysem Targowej Górki.

Wstąpił ochotniczo 20.12.1918 r. do Kompanii Kórnickiej. W dniach 27-29.12.1918 r. brał udział w walkach o oswobodzenie Poznania, a następnie od 31.12.1918 r. o Śrem, Rawicz i inne miejscowości. Dowódcą oddziału powstańczego był dr Stanisław Celichowski. W Wojsku Polskim służył do 1922 r. a służbę zakończył w stopniu plutonowego.

Po wybuchu II wojny światowej rodzina Molików została wysiedlona do Generalnej Guberni w okolice Chełma Lubelskiego. Tam włączył się do walki z okupantem. Był aktywnym członkiem Batalionów Chłopskich pod pseudonimem „Filozof”. Był pełnomocnikiem do spraw magazynowania broni, tajnej radiostacji i żywności.

Po wojnie wrócił do Targowej Górki. Dalej prowadził gospodarstwo rolne, nadal pracował społecznie w Kółku Rolniczym, Radzie Parafialnej, był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Zmarł po długiej chorobie 24 sierpnia 1972 r. Spoczywa na cmentarzu w Targowej Górce.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 9.07.1935 pod numerem 16013. Należał do nekielskiego koła ZPW a od 5.08.1935 do ZWPN.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/1053 z dnia 18.12.1958 r.

(autor biogramu: syn Ryszard Molik)

Jan Molik - cmentarz parafialny w Targowej Górce (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Molik – cmentarz parafialny w Targowej Górce (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica na cmentarzu w Targowej Górce (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica na cmentarzu w Targowej Górce (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)