Kozłowski Władysław

Urodził się 11.08.1898 r. w Sokolnikach jako syn rolnika Józefa i Małgorzaty z domu Radnieckiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od listopada 1918 r. w walkach pod Zdziechową, Witkowem, Inowrocławiem, Żninem, Rynarzewem i Szubinem. Pod koniec lutego 1919 r. został przydzielony do 1. pac wlkp. Brał udział w walkach na linii Odolanów-Zduny-Krotoszyn. Zdemobilizowany został w […]

Lipiecki Ignacy

Ignacy Lipiecki (1896 – 1971) Ignacy Lipiecki urodził się 14.01.1896 w Białężycach jako syn Józefa i Barbary z d. Kaczmarek. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.18137). Uczestniczył w walkach pod Brzózkami i Potulicami. Był przodownikiem Straży Granicznej. Kierował Placówką Straży Celnej „Gródek” (1926), Placówką Straży Granicznej I linii „Ruda” (1928). Następnie […]

Majchrzak Franciszek

Rolnik, urodził się 27.10.1900 r. w Małej Górce powiat Środa, jako syn Stanisława i Stanisławy z domu Menes pochodzącej z Janowicz. Powstaniec wielkopolski, ochotnik Kompanii Nekielskiej. Po Powstaniu Wielkopolskim ożenił się i zamieszkał w Bieganowie z Heleną Owczarzak. Prowadził gospodarstwo rolne. 22.05.1941 r. został rozstrzelany przez Niemców w Małej Górce, jako represja wobec Polaków za […]

Waszak Marcin

Marcin Waszak (1901-1984) Urodził się 02.10.1901 r. w Sokołowie jako syn robotnika rolnego Jana i Magdaleny Marciniak. Dnia 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącego się batalionu powstańczego we Wrześni, z którym brał udział w potyczce pod Zdziechową, bitwach o Szubin 08 i 11.01.1919 a następnie w walkach o linię Noteci. Po zakończeniu Powstania pozostał w […]

Madaj Józef

Józef Madaj (1901 – 1988) Urodził się w dniu 16.03.1901 r. w Miłosławiu jako syn Kazimierza i Wilhelminy z domu Lipert. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Miłosławiu. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W styczniu 1919 r. wstąpił jako niepełnoletni do Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego pod dowództwem komendanta Plucińskiego. Służył jako strażnik graniczny […]

Jarociński Piotr Paweł

Piotr Paweł Jarociński (1882 – 1940) Urodził się 29.06.1882 r. we Wrześni jako syn szewca Antoniego i Antoniny z domu Madaj. Ukończył 5 klas wrzesińskiej szkoły powszechnej i dwie klasy szkoły średniej. Pracę rozpoczął w zawodzie kupieckim. Zaangażowanie się w sprawy społeczne rozpoczął od przynależności do Sokoła, do którego należał w latach 1900 do 1914. […]

Kozanecki Józef

Józef Kozanecki (1897 – 1974) Urodził się w dniu 16.03.1897 r. w Pawłowie powiat Gniezno, jako syn Wojciecha i Katarzyny z domu Gliniewicz. Był uczestnikiem strajku szkolnego 1907/09. Walczył z bronią w ręku począwszy od dnia 28.12.1918 r. we własnej grupie rozbrajał niemieckich kolonistów w powiecie gnieźnieńskim w Baranowie, Mnichowie i Dalkach. Następnie z oddziałem […]

Bladowski Jan

Jan Bladowski (1898 – 1959) Urodził się w dniu 15.12.1898 r. w Starczanowie jako syn Stanisława i Wiktorii z d. Pogorzała. Pomagał w werbowaniu ochotników do Powstania Wielkopolskiego w Nekli od dnia 4.01.1919 r. Po utworzeniu oddziału pod dowództwem Zdzisława Beutlera wyjechał do Wrześni. Tam oddział został uzbrojony i jako 4 Kompania Poznańska był wysłany […]

Dankowski Stanisław

Stanisław Dankowski (1889 – 1960) Urodził się w dniu 19.02.1889 r. w Dominowie jako syn Tadeusza i Pauliny z domu Thierling. W 1892 r. ośmioosobowa rodzina przeniosła się do Nekli. Powołany do służby w wojsku został ranny we wrześniu 1916 r., służąc w 9 Kompanii Infanterie Regiment nr 46 z Wrześni. Po powrocie z frontu […]

Majewski Wacław

Wacław Majewski (1892 – 1957) Urodził się w Nekli w dniu 27.11.1892 r. jako syn Józefa i Leokadii z domu Wiza. Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim w Straży Ludowej w Poznaniu, a następnie w Kompanii Nekielskiej pod dowództwem Zdzisława Beutlera od dnia 27.12.1918 r. do 18.02.1919 r. Po zakończeniu Powstania […]