Waszak Roman

Roman Waszak (1896 – 1968)

Urodził się 29.07.1896 w Sołecznie. Był synem Antoniego i Barbary z d. Śledziona.

Jako ochotnik brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim w I kompanii wrzesińskiej przy oswobodzeniu Wrześni a następnie Gniezna i na froncie północnym Kcynia-Szubin-Rynarzewo. Poza tym brał udział w walkach Leszno-Rawicz. Po zakończeniu powstania służył w Wojsku Polskim aż do dnia 9-07-1921 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 01.25-0.11 z dnia 1968-01-25.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Poznaniu ul. Prusa 5.

Zmarł w Poznaniu 30.10.1968 i pochowany został na cmentarzu junikowskim.

Roman Waszak - cmentarz Junikowski w Poznaniu
Roman Waszak – cmentarz Junikowski w Poznaniu