Mularczyk Wojciech

Wojciech Mularczyk (1895 – 1978 )

Wojciech Mularczyk urodził się w Słomowie 21.04.1895 jako  syn Augusta i Antoniny z d. Szymkowiak.

W dniu 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do powstańczego Batalionu Wrzesińskiego, należąc już przedtem do wrzesińskiej Kompanii Straży i Bezpieczeństwa od 15.12.1918 r. Z Kompanią Wrzesińską brał udział w potyczce o Zdziechowę pod Gnieznem oraz w bitwach o Szubin w dniach 8 i 11.01.1919 r. Następnie walczył na froncie północnym. W pierwszych walkach o przejście przez Kanał Notecki pod Rynarzewem został ranny 21.01.1919 r. Odznaczył się w szczególny sposób odwagą i wzorową postawą w najcięższych chwilach pierwszej bitwy o Szubin 08.01.1919 r.

Ożenił się z Katarzyną  z d. Knocińską (1904-1989).

W 1938 r. odznaczony Medalem Niepodległości.

Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 03.11-0.69 z dnia 1958-03-1.

Zmarł 30.08.1978. Spoczywa na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Wojciech Mularczyk - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wojciech Mularczyk – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)