Kozłowski Władysław

Władysław Kozłowski (1898 – 1971)

Władysław Kozłowski (zdjęcie udostępniło Archiwum Straży granicznej w Szczecinie)
Władysław Kozłowski (zdjęcie udostępniło Archiwum Straży granicznej w Szczecinie)

Urodził się 11.08.1898 r. w Sokolnikach jako syn rolnika Józefa i Małgorzaty z domu Radnieckiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. od listopada 1918 r. w walkach pod Zdziechową, Witkowem, Inowrocławiem, Żninem, Rynarzewem i Szubinem.

Pod koniec lutego 1919 r. został przydzielony do 1. pac wlkp. Brał udział w walkach na linii Odolanów-Zduny-Krotoszyn. Zdemobilizowany został w 1921 r. w stopniu starszego ogniomistrza.

W latach 1921-1938 służył w straży celnej i granicznej.

W 1935 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Starogardzie.

W roku 1938 objął w Sokolnikach gospodarstwo rolne po rodzicach. W listopadzie 1939 r. został wysiedlony do GG.

W okresie II wojny w latach 1939 – 1945 brał udział w pracach konspiracyjnych AK, pełniąc funkcje łącznika. Po Powstaniu Warszawskim został wywieziony do ciężkiego obozu pracy w Wilhelmshagen (Berlin).

Po wyzwoleniu wrócił na gospodarstwo rolne do Sokolnik.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 10.10.1935 r. pod numerem 17055.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.31-0.1064 z dnia 31.12.1958 r.

Zmarł 07.03.1971 r. w Sokolnikach i spoczywa na miejscowym cmentarzu.

Biogram Władysława Kozłowskiego na stronie Muzeum Polskich Formacji Granicznych.

Władysław Kozłowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kozłowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kozłowski - cmentarz parafialny w Sokolnikach (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kozłowski – cmentarz parafialny w Sokolnikach (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)