Wąsiewicz Kazimierz

Kazimierz Wąsiewicz (1900-1976)

Kazimierz Wąsiewicz  -  zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski

Urodził się w dniu 4.03.1900 r. w Miłosławiu jako syn Ignacego i Kazimiery z domu Maciejewskiej.

W dniu 27.12.1918 wstąpił do Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego na czele której stał komendant Pluciński. W składzie tej kompanii brał udział w walkach o wyzwolenie Wrześni, Gniezna, Zdziechowy, Strzelna, Mogilna i Inowrocławia.

Po zakończeniu walk został wcielony do 5. Pułku Strzelców Wlkp. (późniejszego 59. Pułku Piechoty) i walczył w ramach 3. Kompanii pod dowództwem por. Gutowskiego na froncie Złotniki, Tarkowo, Rynarzewo, Wierzchosławice, Bydgoszcz, Brzozy.

W 5. Pułku Strzelców Wlkp. służył do 1921.

W okresie międzywojennym pracował jako rzeźnik u ojca w Miłosławiu a w czasie okupacji wywieziony przymusowo na roboty do Rzeszy Niemieckiej aż do oswobodzenia.

Od 1945 do 1958 pracował fizycznie w przedsiębiorstwach państwowych.

Od 1958 na rencie.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 15/72.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 11.11.-0.1072 z dnia 11.11.1971 r.

Zmarł 27.11.1976 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Kazimierz Wąsiewicz  -  zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski
Kazimierz Wąsiewicz – zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski
Kazimierz Wąsiewicz - pierwszy od lewej (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Kazimierz Wąsiewicz – pierwszy od lewej (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Kazimierz Wąsiewicz - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Kazimierz Wąsiewicz – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)