Domicz Sylwester

Sylwester Domicz (1897 – 1984)

Urodził się w dniu 4.12.1897 r. w Koźminie jako syn szewca Tomasza i Antoniny z domu Gawrońskiej.

W dniu 7.01.1919 r. wstąpił wraz z grupą powstańców do 15. Pułku Artylerii Polowej w Poznaniu. Brał udział w walkach pod Rynarzewem, Szubinem i 31.01.1919 r. pod Szczepicami koło Kcyni, i pod Łabiszynem.

Zdemobilizowany w stopniu artylerzysta. Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 38/74. Zmarł w dniu 6.07.1984 r. w Miłosławiu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.22-0.764 z dnia 22.12.1966 r.

Wycinek z książki "Walki o Noteć", autor Jan Tomaszewski
Wycinek z książki „Walki o Noteć”, autor Jan Tomaszewski
Sylwester Domicz - cmentarz w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Sylwester Domicz – cmentarz w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)