Durczak Jan

Jan Durczak (1898 – 1977) Urodził się w dniu 15.10.1898 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Michała i Marianny z domu Wurczak. Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemieckiej, służąc w 3. Kompagnie Infanterie-Regiment nr 335, został ciężko ranny. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Z początkiem stycznia zgłosił się na ochotnika do koszar […]

Karcz Walenty

Walenty Karcz (1892 – 1977) Urodził się w dniu 6.02.1892 r. w Bieździadowie jako syn Franciszka i Marianny z domu Ziemnej. 1.01.1919 zgłosił się w Poznaniu do koszar przy ul. Solnej do nowo formującej się baterii artyleryjskiej, którą dowodził Kazimierz Nieżychowski. 6.01.1919 bateria ta zaatakowała lotnisko na Ławicy i po ciężkich walkach lotnisko zostało zdobyte […]

Jóźwiak Tomasz

Tomasz Jóźwiak (1897 – 1978) Urodził się w dniu 29.11.1897 r. w Żernikach jako syn Michała i Marianny z domu Senk. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim jako artylerzysta. Brał udział w walkach pod Szubinem i Rynarzewem. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Został zdemobilizowany w 1921 r. w stopniu szeregowca. W 1928 r. zawarł związek małżeński z […]

Maryański Marcin

Marcin Maryański (1899 – 1973) Urodził się w dniu 13.11.1899 r. w Chudzicach powiat Środa Wlkp. jako syn Stanisława i Wiktorii z domu Pilz. Nazwę Chudzice, leżące na północ od Szlachcina, jako gminę przekształcono w Hedingen a obszarowi dworskiemu nadano nazwę Kahlhorst. W czasie I wojny światowej służył w armii pruskiej na froncie francuskim, jako […]

Piasecki Szczepan

Szczepan Piasecki (1895 – 1979) Urodził się w dniu 24.12.1895 r. w Sabaszczewie jako syn Józefa i Marii z domu Pietrzak. Podczas I wojny światowej służył w Armii Niemieckiej i został w 1918 r. ranny. Przystąpił do Powstania Wlkp. i służył w jednostkach artylerii. Był zweryfikowanym od 1967 r. członkiem ZBoWiD jako uczestnik Powstania wielkopolskiego […]

Przysiuda Antoni

Antoni Przysiuda (1897 – 1973) Urodził się w dniu 2.01.1897 r. w Kozubcu koło Miłosławia jako syn Kaspra i Katarzyny z domu Kaźmierczak. Podczas I wojny światowej został w dniu 6.10.1915 r. powołany do Armii Niemieckiej, do Infanterie Regiment nr 50 w Herrnstadt (Wąsosz). W dniu 6.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do kompanii wrzesińskiej. 17 listopada […]

Przysiuda Wojciech

Wojciech Przysiuda (1900 – 1919) Urodził się w Mikuszewie w dniu 8.04.1900 r. jako syn Kacpra i Franciszki z domu Marciniak. Podczas Powstania Wlkp. służył jako kanonier w 6. Batalionie 2. Pułku Artylerii Ciężkiej w Poznaniu. Mieszkał w Pałczynie. Poległ od kuli karabinowej 22.04.1919 r. w Kołaczkowie pod Szubinem Został pochowany w dniu 27.10.1919 r. […]

Domicz Sylwester

Sylwester Domicz (1897 – 1984) Urodził się w dniu 4.12.1897 r. w Koźminie jako syn szewca Tomasza i Antoniny z domu Gawrońskiej. W dniu 7.01.1919 r. wstąpił wraz z grupą powstańców do 15. Pułku Artylerii Polowej w Poznaniu. Brał udział w walkach pod Rynarzewem, Szubinem i 31.01.1919 r. pod Szczepicami koło Kcyni, i pod Łabiszynem. […]

Maciejewski Adam

Adam Maciejewski (1894 – 1968) Urodził się w dniu 24.12.1894 r. w Miłosławiu jako syn Stanisława i Stanisławy z domu Kowalewskiej. Wstąpił w dniu 19.1.1919 r. do tworzącej się 2. Baterii 1. Pułku Artylerii Lekkiej w Poznaniu i brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył na froncie północnym pod Kcynią, Rynarzewem i Szubinem pod dowództwem ppłk. […]