Durczak Jan

Jan Durczak (1898 – 1977)

Urodził się w dniu 15.10.1898 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Michała i Marianny z domu Wurczak.

Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemieckiej, służąc w 3. Kompagnie Infanterie-Regiment nr 335, został ciężko ranny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Z początkiem stycznia zgłosił się na ochotnika do koszar artylerii w Poznaniu do oddziału artylerii Kazimierza Nieżychowskiego.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 2/72.

Zmarł w dniu 27.11.1977 r. w Nietrzanowie (powiat Środa Wlkp.).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.29-0.173 z dnia 29.03.1971 r.