Strugała Franciszek

Franciszek Strugała (1897 – ?)

Urodził się w dniu 22.11.1897 r. w Pięczkowie jako syn Kazimierza i Marianny Kostańczak.

Powołany do armii niemieckiej brał udział w I wojnie światowej. Służył w 5. Kompanii 7 Westpreussisches Infanterie Regiment nr 155 z Ostrowa Wielkopolskiego. Pułk cały okres wojny walczył na froncie zachodnim. W końcu wojny został ciężko ranny.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Z zawodu był robotnikiem.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wielkopolskich.