Grześkowiak Franciszek

Franciszek Grześkowiak (1897 – 1945) Urodził się w dniu 24. 03.1897 r. w Józefowie (Hildenhof Vorwerk niedaleko Lubonieczka) powiat Środa jako syn Antoniego i Marii z domu Szczepańskiej. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Czarnotkach. Gdy miał 16 lat uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas pracy w cukrowni w Środzie Wlkp. Doznał obrażeń obu nóg. Przez okres dwóch […]

Antoszewski Franciszek

Franciszek Antoszewski (1896–1977) Urodził się w dniu 22.11.1896 r. w Czeszewie jako syn bednarza Teofila i Teresy z domu Antoszewskiej [Teofil Antoszewski, syn Tomasza, urodził się w dniu 5.07.1871 r. w Kopcu powiat Gostynin]. Powstaniec wielkopolski (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.9315). W końcu grudnia 1918 r. wstąpił do tworzącego się Oddziału w Miłosławiu pod dowództwem […]

Antoszewski Teofil

Teofil Antoszewski (1871 – ?) Urodził się w dniu 5.07.1871 r. w miejscowości Kopiec powiat Gostynin (zabór rosyjski) jako syn Tomasza i Marianny z domu Dobralskiej. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Łowiczu. W wieku 15 lat rozpoczął naukę w zawodzie bednarskim, którą ukończył z wynikiem dobrym. Mając lat 29 wyjechał do Niemiec, gdzie podjął pracę […]

Przybył Wawrzyn

Wawrzyn Przybył (1872 – ?) Urodził się w dniu 4.08.1872 r. w Witowie (pow. Środa) jako syn Wojciecha i Katarzyny z d. Maćkowiak. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim służąc w 1. Kompanii Wrzesińskiej pod dowództwem sierżanta sztabowego Jana Bartkowiaka. Ożenił się w dniu 4.11.1900 r. z Franciszką Górniak (ur. 1876 r.) z Orzechowa. Zdemobilizowany z […]

Robak Stanisław

Stanisław Robak (1873 – ) Urodził się w dniu 5.11.1873 w Kadziaku (pow. Jarocin) jako syn Antoniego i Balbiny z d. Banaszak. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Z zawodu był rolnikiem. W 1899 r. w Czeszewie ożenił się ze Stanisławą Musielak. Mieszkali w Mikuszewie. W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wielkopolskich.

Strugała Franciszek

Franciszek Strugała (1897 – ?) Urodził się w dniu 22.11.1897 r. w Pięczkowie jako syn Kazimierza i Marianny Kostańczak. Powołany do armii niemieckiej brał udział w I wojnie światowej. Służył w 5. Kompanii 7 Westpreussisches Infanterie Regiment nr 155 z Ostrowa Wielkopolskiego. Pułk cały okres wojny walczył na froncie zachodnim. W końcu wojny został ciężko […]

Zaworski Jan

Jan Zaworski (1872 -1956) Urodził się w dniu 5.06.1872 r. w Pięczkowie jako syn Tomasza i Franciszki, z domu Wojtkowiak. Służył w 1. Kompanii Wrzesińskiej w okresie od 12. 11.1918 do 31.03.1919 r. dowodzonej przez sierżanta sztabowego Jana Bartkowiaka. Z zawodu był rolnikiem. Zawarł w 1902 r. związek małżeński z Wiktorią Miara (1883-1947). W 1939 […]

Nowak Stanisław

Stanisław Nowak (1893 – 1944) Urodził się w dniu 3.01.1893 r. w Orzechowie jako syn Józefa i Józefy z domu Surdyk. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Z zawodu był rolnikiem. Pełnił funkcje społeczne, był sołtysem w latach 1926-1939, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1933-1939. Podarował swoją rolę pod rozbudowujący się cmentarz. Ożenił się z Agnieszką […]

Kosmecki Tomasz

Tomasz Kosmecki (1889-1942) Urodził się w dniu 12.12.1889 r. w Orzechowie jako syn Filipa i Katarzyny z domu Kubiak. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Z zawodu był rolnikiem. Brał udział w wojnie bolszewickiej. Został zdemobilizowany w październiku 1919 z 1 pac w stopniu kaprala. W 1919 zawarł związek małżeński z Heleną Pawlaczyk. Należał do Koła […]