Gabała Stanisław

Stanisław Gabała (1895-1972) Urodził się w dniu 27.08.1895 r. w Zakrzewie Hauland powiat Śrem jako syn Tomasza i Antoniny z domu Głuszak. Brał udział w stopniu szeregowca w I wojnie światowej wcielony do Armii Niemieckiej. 28.12.1918 r. wstąpił do kompanii powstańczej tworzącej się w Śremie. Po sformowaniu oddziału wyruszył pod dowództwem ppor. Tomasza Paula na […]

Kosmecki Tomasz

Tomasz Kosmecki (1889-1942) Urodził się w dniu 12.12.1889 r. w Orzechowie jako syn Filipa i Katarzyny z domu Kubiak. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Z zawodu był rolnikiem. Zdemobilizowany w stopniu kaprala. Brał udział w wojnie bolszewickiej. Należał do Koła Obrony Lwowa. Wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. w dniu 27.11.1933 r. a w […]

Grobelniak Stanisław

Stanisław Grobelniak (1897-1959) Urodził się w dniu 6.10.1897 r. w Gorzycach jako syn Ignacego i Agnieszki z domu Jaroni. Uczestnik strajku szkolnego w Miłosławiu. Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w Kompanii Miłosławskiej w okresie od 1.12.1918 r. do 26.01.1919 r. pod dowództwem Alojzego Nowaka, w tym przy zdobywaniu Witkowa i miejscowości w kierunku Inowrocławia. […]

Joachimiak Jan

Jan Joachimiak (1899-1963) Urodził się w dniu 18.06.1899 r. w Chrzanie powiat Jarocin jako syn Jana i Jadwigi z domu Mikołajczak. Służąc w Armii Niemieckiej podczas I wojny światowej został ranny w 1918 r. W drugiej połowie grudnia 1918 wstąpił do tworzącego się oddziału powstańczego w Miłosławiu i z oddziałem tym wyruszył do Strzałkowa w […]

Tadyszak Franciszek

Franciszek Tadyszak (1893-1946) Urodził się w dniu 28.03.1893 r. w Orzechowie jako syn Józefa i Katarzyny z domu Kasprzak. Powołany do Armii Niemieckiej służył w piechocie, w 8. Kompanii Infanterie Regiment nr 58, posiadając stopień Gefreiter a później Unteroffizier. Podczas walk był dwukrotnie ranny w 1916 i 1917 r. Następnie służył od dnia 2.01.1919 r. […]

Skrzypkowski Wincenty

Wincenty Skrzypkowski (1899-1960) Urodził się w dniu 19.01.1899 r. w Miłosławiu jako syn Wiktorii Skrzypkowskiej. Wcielony do Armii Niemieckiej został podczas I wojny światowej ciężko ranny. W początku grudnia 1918 r wstąpił do oddziału powstańczego tworzonego przez por. Nowaka. Oddział ten w dniu 28 lub 29 grudnia 1918 r. uderzył na Niemców w Witkowie pow. […]

Banaszak Antoni

Antoni Banaszak (1898 – 1964) Urodził się w dniu 10.05.1898 r. w Lipowcu powiat Koźmin jako syn Michała i Franciszki. Rodzina wyemigrowała za pracą do Zagłębia Ruhry. Podjął tam pracę jako górnik. Podczas I wojny światowej został wcielony w 1916 r. do sił zbrojnych cesarstwa niemieckiego. Z armii niemieckiej zdezerterował. Po wybuchu Powstania Wlkp. 13.01.1919 […]

Kołodzinski Jan

Jan Kołodzinski (1900-1982) Urodził się w dniu 31.05.1900 r. w Orzechowie jako syn Franciszka i Magdaleny z domu Nowak. W końcu grudnia 1918 r. wyjechał do Poznania i tam wstąpił do tworzących się oddziałów piechoty. Po dwutygodniowym pobycie w Poznaniu, utworzono oddział, który wyruszył pod Kcynię i Rynarzewo. Oddział ten liczył 50 ludzi. Walk nie […]