Kołodzinski Jan

Jan Kołodzinski (1900-1982)

Urodził się w dniu 31.05.1900 r. w Orzechowie jako syn Franciszka i Magdaleny z domu Nowak.

W końcu grudnia 1918 r. wyjechał do Poznania i tam wstąpił do tworzących się oddziałów piechoty. Po dwutygodniowym pobycie w Poznaniu, utworzono oddział, który wyruszył pod Kcynię i Rynarzewo. Oddział ten liczył 50 ludzi. Walk nie toczył, a miał za zadanie łącznie z całym oddziałem utrzymać w polskich rękach Kcynię i Rynarzewo. Przebywał tam do 20 lutego 1919 r. Z Kcyni i Rynarzewa wyjeżdżali w okolicę i tam przeprowadzali rewizje za bronią u Niemców.

Następnie po 20 lutym wrócił do domu w Orzechowie.

W kwietniu 1919 r. wstąpił do 61. Pułku Piechoty w Bydgoszczy i tam przebywał do roku 1923, skąd zwolniony został do rezerwy w stopniu szeregowca.

Z zawodu był robotnikiem.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp. Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer W 4/72.

Zmarł w dniu 21.12.1982 r. w Orzechowie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 07.30-0.949 z dnia 30.07.1964 r.

Jan Kołodzinski - cmentarz w Orzechowie
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kołodzinski – cmentarz w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)