Kołodziński Jan

Jan Kołodziński (1900 – 1982)

Urodził się w dniu 31.05.1900 r. w Orzechowie jako syn Franciszka i Magdaleny z domu Nowak.

Po wybuchu I wojny światowej został pobrany 14 czerwca 1918 r. do Armii Niemieckiej. W okresie rekruckim został wcielony do 3. Kompanii II Ersatz Bataillon Reserve Infanterie Regiment numer 37, w której służył od 26.10.1918 do 17.11.1918.

Od listopada do 14 stycznia 1919 r. służył w Straży Ludowej dowodzonej przez księdza Franciszka Nowaka z Czeszewa i sierżanta Michała Gmerka z Orzechowa.

Następnie wyjechał do Poznania i tam wstąpił do tworzących się oddziałów piechoty. Po dwutygodniowym pobycie w Poznaniu, utworzono oddział, który wyruszył pod Kcynię i Rynarzewo. Oddział ten liczył 50 ludzi.

Walk nie toczył, a miał za zadanie łącznie z całym oddziałem utrzymać w polskich rękach Kcynię i Rynarzewo. Przebywał tam do 20 lutego 1919 r. Z Kcyni i Rynarzewa wyjeżdżali w okolicę i tam przeprowadzali rewizje za bronią u Niemców. Dowódcami byli por. Pruchniewicz i Wegner.

Następnie po 20 lutym wrócił do domu w Orzechowie.

W kwietniu 1919 r. wstąpił do 61. Pułku Piechoty w Bydgoszczy i tam przebywał do roku 1923, skąd zwolniony został do rezerwy w stopniu szeregowca.

Z zawodu był robotnikiem.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Podczas kampanii wrześniowej został wzięty do niewoli i przebywał w Stalagu XX Bod 22.04.1940 do 7.05.1940.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer W 4/72.

Zmarł w dniu 21.12.1982 r. w Orzechowie.

Odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 07.30-0.949 z dnia 30.07.1964 r.
  • Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” 30.03.1983 r.

Ja Kołodziński Jan urodzony 31.V.1900 r. Orzechowo powiat Września syn Franciszka i Magdaleny z domu Nowak. Od szóstego roku życia rozpocząłem uczęszczanie do szkoły podstawowej w Orzechowie do roku 1914. W 1914 rozpocząłem pracować w tartaku Orzechowo do 1918 r.

W 1918 r. zostałem pobrany do Armii Niemieckiej, z której powróciłem 18 listopada 1918 r.

W grudniu 1918 pełniłem służbę w Straży Ludowej a w styczniu przystąpiłem do powstańców wielkopolskich, gdzie przebywałem do ukończenia powstania. Po sformowaniu pułków Wielkopolskich służyłem w 7. Pułku Strzelców Wlkp. nazwanym później 61 Pułkiem Piechoty do 1923 r.

Po skończeniu służby wojskowej rozpocząłem pracować w Orzechowie w przeróbce drewna. Bystrzyckiego do 1931 r. W 1939 r. zostałem zmobilizowany, a w końcu września trafiłem do niewoli niemieckiej, gdzie przebywałem do maja 1940 r. Po powrocie z niewoli chorowałem przez 4 miesiące, a następnie rozpocząłem pracować nadal w Orzechowie w przeróbce drewna do 1965 r.


W sierpniu 1965 r. przestałem pracować z powodu przejścia na rentę starczą.

Jan Kołodziński


Jan Kołodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kołodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kołodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kołodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kołodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kołodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kołodzinski - cmentarz w Orzechowie
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kołodzinski – cmentarz w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)