Jankowski Karol

Karol Jankowski (1894-1981)

Urodził się 9 października 1894 w Gnieźnie jako syn bednarza Mikołaja i Stanisławy Różańskiej. Podczas nauki w szkole powszechnej w Gnieźnie brał udział w strajku szkolnym, za co był represjonowany. Uczestniczył w tajnych kompletach. Wyuczył się zawodu tapicerskiego i pracował w Gnieźnie, Bydgoszczy, Warszawie, Budapeszcie i Berlinie. Wszędzie tam był aktywnym członkiem polskich organizacji i stowarzyszeń.

W 1914 został wcielony do armii pruskiej, a w 1918 brał udział w rewolucji berlińskiej.

W grudniu 1918 uczestniczył w powitaniu Ignacego Paderewskiego na dworcu poznańskim. 28 grudnia wstąpił do oddziałów powstańczych i walczył na terenie Poznania, a następnie w Gnieźnie i pod Zdziechową oraz na froncie wolsztyńskim.

W 1920 uruchomił zakład tapicerski we Wrześni. Był organizatorem oraz radcą Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, a także podstarszym Cechu we Wrześni. Był też ławnikiem Sądu Powiatowego i Wojewódzkiego. Należał do aktywnych członków Sokoła, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zasiadał we władzach Komunalnej Kasy Oszczędności. Był także radnym miejskim.

W 1939 mocno zaangażował się w zwalczanie V kolumny hitlerowskiej i z tego powodu od początku okupacji ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem i pracował dorywczo w różnych miejscach. W 1940 przedostał się do Radomia, dokąd wysiedlono jego rodzinę. Był tam tłumaczem, ekspedientem i gońcem, a jednocześnie wspomagał podziemie.

Po wyzwoleniu powrócił do Wrześni i nadal prowadził zakład tapicerski. W sumie wykształcił 50 uczniów. Był jednym z założycieli Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu oraz aktywnym członkiem Stronnictwa Demokratycznego.

Był żonaty z Władysławą Sieradzką, z którą miał dwie córki (Eugenia zmarła w wieku 17 lat w Radomiu). W 1963 zawarł drugi związek małżeński ze Stefanią Sławską.

Zmarł 3 sierpnia 1981. Spoczywa na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.30-0.949 z dnia 1964-07-30.
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski , Uchwała Rady Państwa z dnia 13.01.1972
Warsztat Karola Jankowskiego, rok 1968 - od lewej Robert Kołodziejczyk,  Łucjan Stróżewski, Jan Czerniak, Stefania Jankowska, Karol Jankowski, Marian Staniszewski
Warsztat Karola Jankowskiego, rok 1968 – od lewej Robert Kołodziejczyk, Łucjan Stróżewski, Jan Czerniak, Stefania Jankowska, Karol Jankowski, Marian Staniszewski
Karol Jankowski
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski - ogłoszenie pochodzi z Katalogu Biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych
Karol Jankowski – ogłoszenie pochodzi z Katalogu Biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. - Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. – Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Karol Jankowski
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Jankowski – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)