Kramer Jan

Jan Kramer (1898-1990) Urodził się 30.09.1898 w Pawłowicach (pow. jarociński) jako syn administratora majątku Jana i Antoniny Majchrzak. W latach 1905-1907 brał aktywny udział w strajku szkolnym w Śmiełowie, wskutek czego rodzina była represjonowana. W 1916 został zmobilizowany do armii pruskiej, a 3 listopada 1918 zgłosił swój akces do oddziałów powstańczych. Walczył w różnych oddziałach […]

Olejniczak Franciszek

Franciszek Olejniczak (1897-1976) Urodził się 09.12.1897 w Obłaczkowie jako jedno z siedmiorga dzieci Wawrzyna i Marianny Wańskiej. Po ukończeniu 4-klasowej szkoły w Obłaczkowie pracował w gospodarstwie rodziców. W 1916 został powołany do armii niemieckiej i walczył na froncie rumuńskim, gdzie został ranny. Po rekonwalescencji skierowano go na front wschodni. 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do kompanii […]

Przybylski Michał

Michał Przybylski (1898-1973) Urodził się 15.09.1898 w Strykowie (pow. Poznań) jako syn Franciszka i Marianny z d. Napieralskiej. Podczas powstania wielkopolskiego był ochotnikiem w kompanii dopiewskiej. Do 1939 był szefem 2 kompanii 68 pp w stopniu st. sierżanta. Brał udział w kampanii wrześniowej. W czasie okupacji był członkiem Tajnej Organizacji Wojskowej we Wrześni oraz Związku […]

Janicki Alfons

Alfons Janicki (1902-1981) Urodził się 29 października 1902 r. we Wrześni jako syn Józefa i Stanisławy Palaczyńskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej był praktykantem biurowym. Był jednym z członków-założycieli I Wrzesińskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego i w połowie listopada zgłosił się do Wydziału Wykonawczego Rady Ludowej we Wrześni. Z bronią w ręku pełnił służbę patrolową […]

Kulczak Nikodem

Nikodem Kulczak (1896 – 1979) Urodzony 13 września 1896 r. w Gutowie Małym (pow. wrzesiński) jako syn Marcina i Marianny Pietrzak. W 1915 został wcielony do armii pruskiej i walczył na froncie francuskim. 28 grudnia 1918 wstąpił ochotniczo do wrzesińskiego batalionu powstańcze go i walczył pod Zdziechową, Szubinem, Żninem i na linii Noteci, a następnie […]

Barełkiewicz Stanisław

Barełkiewicz Stanisław (1895-1982) Urodził się 13.03.1895 roku w Niechanowie jako syn Andrzeja i Stanisławy. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Swarzędzu, a następnie w Gołąbkach (pow. Mogilno). Uczestnik strajków szkolnych 1905 – 1907 i tajnego nauczania. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę kupiectwa w Inowrocławiu, gdzie nadal pobierał w trybie tajnym naukę z zakresu historii i […]

Górski Jakub

Jakub Górski (1900-1981) Urodził się 13 lipca 1900 w Cotoniu (pow. żniński) w rodzinie robotnika Tomasza i Marii Górskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej terminował w zawodzie rzeźnickim. W 1918 został powołany do pruskiego 41 pp w Tylży. 27 grudnia 1918 wstąpił jako ochotnik do oddziałów powstańczych i brał udział w zdobyciu lotniska na Ławicy (w […]

Pruski Władysław

Władysław Pruski (1901-1979) Urodzony 7 kwietnia 1901 w Gostyniu jako syn właściciela apteki Bronisława i Julii Czabajskiej. W 1918 ukończył Szkołę Rolniczą w Budziszynie. 7 stycznia 1919 zgłosił się ochotniczo do powstania wielkopolskiego – III bateria i dywizjonu 1 pułku artylerii polowej. Brał udział w walkach na froncie północnym i Pomorzu. W 1919 walczył na […]

Matuszczak Franciszek

Franciszek Matuszczak (1900-1982) Urodzony 28 grudnia 1900 r. w Staniewie (pow. krotoszyński) jako syn Michała i Agnieszki Łąkowskiej. W dniu 7.01.1919 r. wstąpił ochotniczo do 2. kompanii bezpieczeństwa w Poznaniu i brał udział pod dowództwem ppor. Krauzego w walkach o Kcynię, Szubin i Rynarzewo, a następnie w rejonie Kopanicy, Wielkiego Grójca i Nowej Wsi. Od […]

Ciszak Antoni

Antoni Ciszak (1897 – 1977) Żołnierz zawodowy, powstaniec wielkopolski, działacz społeczny, regionalista. Syn Józefa, urodzony 20 maja 1897 roku w Michałowie (pow. gostyński). Był najmłodszym synem z sześciorga dzieci Józefa i Marii Jakubczak. W latach 1903-1910 uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie do gimnazjum w Gostyniu. W 1914 przerwał naukę, by podjąć pracę w rodzinnym […]