Wietrzykowski Stanisław

Stanisław Wietrzykowski (1896 – 1967) Urodził się 14.10.1896 r. w Trzemesznie jako Wojciecha i Antoniny z d. Dzikowskiej. Brał udział w strajku szkolnym w Trzemesznie. Po ukończeniu szkoły powszechnej był uczniem zecerskim. W 1915 r. został powołany do armii pruskiej i walczył na froncie zachodnim. W 1919 wstąpił ochotniczo do 10. pułku strzelców wielkopolskich i […]

Adamczak Andrzej

Andrzej Adamczak (1890-1974) Urodził się 21 listopada 1890 w Jeziorkach k. Poznania jako syn Michała i Marianny z d. Krupka. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Jeziorkach. W 1908 r. wyjechał do Niemiec. Pracował w Gelsenkirchen, Essen, Bochum i Hamburgu. W styczniu 1915 r. został powołany do armii niemieckiej. Brał udział w walkach na froncie zachodnim, […]

Ciesielski Leon

Leon Ciesielski (1901-1975) Urodził się 6 kwietnia 1901 we Wrześni jako syn Teofila i Marii z Kaliszewskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę zawodu bednarskiego, będąc jednocześnie uczniem Szkoły Dokształcającej. W marcu 1918 wstąpił do I Wrzesińskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego, gdzie po przeszkoleniu pełnił funkcję zastępowego. W listopadzie zgłosił się do dyspozycji Powiatowej […]

Lange Stanisław

Stanisław Lange (1901-1968) Urodził się 8 maja 1901 we Wrześni jako syn Michała i Franciszki Kowalskiej. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej oraz 3-letnią szkołę zawodową, a także dwa kursy księgowości: trzy-i sześciomiesięczny. Należał do 1. Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im. Kazimierza Wielkiego. Pełnił w niej funkcję zastępowego. Następnie objął kierownictwo 2. Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im. Kazimierza […]

Kulse Leonard

Leonard Kulse (1893-1940) Urodził się 31.10.1893 w Trzemesznie jako syn Tomasza i Katarzyny Pawlak. Legitymował się wykształceniem maturalnym. W czasie powstania wielkopolskiego był ochotnikiem w kompanii trzemeszeńskiej. Uczestniczył w opanowaniu Trzemeszna. Walczył pod Zdziechową oraz podczas oswobadzania Mogilna, Strzelna i Kruszwicy. Brał udział w wyzwalaniu Inowrocławia. Do kwietnia 1919 r. walczył na froncie północnym wzdłuż […]

Kozłowski Brunon

Brunon Kozłowski (1895-1971) Urodził się 05.10.1895 r. w Bachorcach (pow. inowrocławski) jako syn Stanisława i Katarzyny Olszewskiej. W 1902 brał udział w strajku szkolnym w Bachorcach. W 1914 ukończył średnią szkołę rolniczą w Inowrocławiu, gdzie był członkiem tajnego związku uczniowskiego. Został wcielony do armii pruskiej, ale po odniesieniu ran znalazł się w szpitalu w Szczecinie. […]

Grodziski Stanisław

Stanisław Grodziski (1894-1939) Urodził się 13 kwietnia 1894 r. w m. Łagowo (pow. kościański) jako syn Franciszka i Małgorzaty z d. Szymczak. Był powstańcem wielkopolskim i walczył pod Osieczną, Pawłowicami i Wolsztynem jako zawodowy żołnierz 10 pułku strzelców wielkopolskich, przemianowanego na 68 pp. W kampanii wrześniowej był kierowcą kwatermistrza 17 dp. Od dowódcy 68 pp […]

Haller Bolesław

Bolesław Haller (1897-1966)  Urodził się 4 marca 1897 r. we Wrześni jako syn Andrzeja i Anny Cieślewicz. W 1916 został zmobilizowany do armii pruskiej do 6. pułku grenadierów we Wschowie. Walczył na froncie zachodnim. Do wrzesińskich formacji powstańczych zgłosił się już 11 listopada 1918. Służył w kompanii ckm-ów pod dowództwem Alojzego Nowaka i Józefa Trawińskiego. […]

Kubiak Franciszek

Franciszek Kubiak (1901-1979) Urodził się 7 października w Wolicy Koziej (pow. jarociński) jako syn cieśli Piotra i Stanisławy Szymkowiak. Brał udział w rewolucji listopadowej w Niemczech (1918) i działał w organizacjach lewicowych. Akces do powstania zgłosił w styczniu 1919 i otrzymał przydział do 1 pułku strzelców wielkopolskich. W marcu 1919 brał udział w odsieczy Lwowa, […]