Nawrocki Stanisław

Stanisław Nawrocki (1889-1970) Urodził się 18 września w Nowym Folwarku jako syn rolnika Andrzeja i Agnieszki Chojnackiej. W 1904 ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Nowym Folwarku. W 1909 wyjechał w celach zarobkowych do Nadrenii, gdzie do sierpnia 1914 pracował jako górnik w kopalni Arenberg. Na początku wojny został powołany do armii niemieckiej i wcielony do […]

Olejniczak Franciszek

Franciszek Olejniczak (1897-1976) Urodził się 09.12.1897 w Obłaczkowie jako jedno z siedmiorga dzieci Wawrzyna i Marianny Wańskiej. Po ukończeniu 4-klasowej szkoły w Obłaczkowie pracował w gospodarstwie rodziców. W 1916 został powołany do armii niemieckiej i walczył na froncie rumuńskim, gdzie został ranny. Po rekonwalescencji skierowano go na front wschodni. 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do kompanii […]

Trawiński Edmund

Edmund Trawiński (1893-1943) Ur. 10 października w Chociczy Wielkiej jako syn Stefana i Rozalii Kaczmarek. Był żołnierzem armii pruskiej. 27 grudnia 1918 wstąpił do wrzesińskiej kompanii powstańczej i brał udział w opanowaniu koszar, a następnie we wszystkich działaniach bojowych w obszarze Szubin – dolina Noteci. Po powstaniu podjął służbę w 4 pułku strzelców wielkopolskich. Miał […]

Lange Stanisław

Stanisław Lange (1901-1968) Urodził się 8 maja 1901 we Wrześni jako syn Michała i Franciszki Kowalskiej. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej oraz 3-letnią szkołę zawodową, a także dwa kursy księgowości: trzy-i sześciomiesięczny. W 1919 był ochotnikiem 8 pp i walczył w powstaniu wielkopolskim. W 1921 został zwolniony do cywila. W latach 1922-1939 był księgowym i […]

Matuszczak Franciszek

Franciszek Matuszczak (1900-1982) Urodzony 28 grudnia 1900 r. w Staniewie (pow. krotoszyński) jako syn Michała i Agnieszki Łąkowskiej. W dniu 7.01.1919 r. wstąpił ochotniczo do 2. kompanii bezpieczeństwa w Poznaniu i brał udział pod dowództwem ppor. Krauzego w walkach o Kcynię, Szubin i Rynarzewo, a następnie w rejonie Kopanicy, Wielkiego Grójca i Nowej Wsi. Od […]

Kramer Jan

Jan Kramer (1898-1990) Urodził się 30 września w Pawłowicach (pow. jarociński) jako syn administratora majątku Jana i Antoniny Majchrzak. W latach 1905-1907 brał aktywny udział w strajku szkolnym w Śmiełowie, wskutek czego rodzina była represjonowana. W 1916 został zmobilizowany do armii pruskiej, a 3 listopada 1918 zgłosił swój akces do oddziałów powstańczych. Walczył w różnych […]

Janicki Alfons

Alfons Janicki (1902-1981) Urodził się 29 października 1902 r. we Wrześni jako syn Józefa i Stanisławy Palaczyńskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej był praktykantem biurowym. Był jednym z członków-założycieli I Wrzesińskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego i w połowie listopada zgłosił się do Wydziału Wykonawczego Rady Ludowej we Wrześni. Z bronią w ręku pełnił służbę patrolową […]

Nowaczkiewicz Tadeusz

Tadeusz Nowaczkiewicz (1892-1956) Ukończył gimnazjum w Krotoszynie i rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, przerwane powołaniem do służby w wojsku pruskim (54 pułk piechoty we Wrocławiu). Uzyskał stopień podlekarza i otrzymał skierowanie do pracy w szpitalu wojskowym w Prudniku, a następnie w lazarecie dla jeńców w Lamsdorf k. Nysy. Służbę przerwał koniec wojny i wydarzenia […]

Rabski Władysław

Władysław Rabski (1898-1919) Urodził się 10 października w Miłosławiu. Był synem Władyslawa i Heleny z domu Hübscher. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim służąc w stopniu szeregowca w Kompanii Telefonicznej 4. Pułku Strzelców Wlkp. Zmarł z chorób 13 sierpnia 1919 w Gnieźnie i tam został pochowany. Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Stasiewski Julian

Julian Stasiewski (1868-1948) Urodził się 3 stycznia w Ostrzeszowie jako syn listonosza wiejskiego Andrzeja i Franciszki Nowakowskiej. Ukończył szkołę powszechną w Ostrzeszowie i wstąpił do Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, gdzie zaliczył niższą sekundę (klasę VI). W 1888 zdał maturę w Seminarium Nauczycielskim w Kcyni. W szkole należał do Towarzystwa Tomasza Zana i był prezesem […]