Matecki Józef

Józef Matecki (1896-1969) Urodził się 4 grudnia we Wrześni jako syn Józefa i Magdaleny Jakubowskiej. W 1914 zdał maturę w Gnieźnie i został wcielony do armii pruskiej. W grudniu 1918 wstąpił ochotniczo do oddziałów powstańczych i walczył na froncie północnym, odnosząc ciężkie rany pod Inowrocławiem. Podczas wojny polsko-bolszewickiej był dowódcą kompanii przybocznej Naczelnego Wodza i […]

Kołodziejski Jan

Jan Kołodziejski (1897-1987) Urodził się 29.11.1897 w Grabowie Królewskim jako syn Feliksa i Marianny z d. Szymańskiej. W latach 1903-1911 uczęszczał do szkoły powszechnej w Grabowie Królewskim. W kwietniu 1914 rozpoczął naukę u mistrza budowlanego L. Radnieckiego w Strzałkowie. W czerwcu 1916 r. został powołany do armii niemieckiej. 8.02.1919 wstąpił jako ochotnik do 5. Kompanii […]

Jerzak Franciszek

Franciszek Jerzak (1889-1962) Urodził się 26 marca w Bieganowie (pow. wrzesiński) jako syn Jana i Katarzyny Łyskawy. Był uczniem szkoły powszechnej w Bieganowie i w 1902 brał udział w strajku szkolnym. Kontynuował naukę w Szkole Rolniczej we Wrześni. Od 1908 odbywał służbę wojskową w Torgau jako kawalerzysta, a po jej ukończeniu studiował rolnictwo w Halle. […]

Kurowski Aleksander

Aleksander Kurowski (1879-1958) Urodził się 11 lutego we Wrześni jako syn szewca Tomasza i Antoniny Rogowskiej. Był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Od 1899 służył w armii pruskiej, a następnie pracował w biurze notarialnym. W wojnie 1914 1918 walczył jako żołnierz armii pruskiej na froncie francuskim. Od sierpnia 1917 był dowódca kompanii w Jeleniej Górze. 29 […]

Mikołajczak Andrzej

Andrzej Mikołajczak (1900-1920) Był żołnierzem 4 kompanii 1 batalionu 69 pułku strzelców wielkopolskich. 13 sierpnia 1920 zmarł w Skalmierzycach, gdy jako ranny był transportowany do szpitala we Wrześni. 16 sierpnia 1920 został pochowany w pojedynczym grobie w Nowej Wsi Królewskiej. Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Jarosław Dominik Górski

Ciaciuch Jan

Jan Ciaciuch (1894-1976) Urodził się 3 grudnia 1894 r. w Białożewinie pow. żniński w rodzinie rolniczej jako syn Jana i Franciszki Goliwąs. Ojciec Jana był później długoletnim dzierżawcą majątku kościelnego w Noskowie. Ukończył szkołę powszechną i handlową. Po odbyciu praktyki handlowej, wcielony został do wojska niemieckiego (1915). Awansował do stopnia zastępcy oficera. Z armii pruskiej […]

Sołtysiak Wacław

Wacław Sołtysiak (1890-1939) Urodził się 24 lutego w Bochorcach k. Kruszwicy jako syn Łukasza i Marii Paluch. Ukończył studia w Akademii Handlowej w Berlinie, gdzie był działaczem tajnej organizacji niepodległościowej „Polonia”. Praktykował jako kupiec, ale W 1916 został powołany do odbycia służby wojskowej, w której przebywał do listopada 1918. Po zwolnieniu z wojska zaangażował się […]

Ferfet Franciszek

Franciszek Ferfet (1890-1960) Urodził się 21 listopada w Baborówku (pow. szamotulski) jako syn Józefa i Rozalii. W 1902 wraz z rodziną wyjechał do Westfalii, gdzie od 1904 pracował jako górnik. W 1912 wrócił do Szamotuł. W czasie wojny służył w marynarce niemieckiej, a później walczył na froncie zachodnim powstania wielkopolskiego, w którym został mianowany na […]

Kaczmarek Roman

Roman Kaczmarek (1901-1983) Urodził się 27.07.1901 we Wrześni jako syn Andrzeja i Marianny Spychały. W 1918 wstąpił do oddziałów powstańczych i brał udział w walkach pod Zdziechową i Rynarzewem, a następnie pod Bydgoszczą i Lesznem. Po powstaniu został powołany do 69 pp w Gnieźnie i pozostawał w wojsku do 1924. W tym roku rozpoczął naukę […]

Haller Bolesław

Bolesław Haller (1897-1966)  Urodził się 4 marca 1897 r. we Wrześni jako syn Andrzeja i Anny Cieślewicz. W 1916 został zmobilizowany do armii pruskiej do 6. pułku grenadierów we Wschowie. Walczył na froncie zachodnim. Do wrzesińskich formacji powstańczych zgłosił się już 11 listopada 1918. Służył w kompanii ckm-ów pod dowództwem Alojzego Nowaka i Józefa Trawińskiego. […]