Korcz Franciszek

Franciszek Korcz (1898 – 1991) Urodził się 25.08.1898 w Nowej Wsi Królewskiej jako syn Antoniego i Franciszki z d. Wawrzyniak. Był ochotnikiem wrzesińskiego batalionu powstańczego i brał udział w akcji pod Zdziechową oraz w dalszych walkach. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, za co pod koniec życia został udekorowany przez prezydenta Lecha Wałęsę. W latach 20. był […]

Szreybrowski Mieczysław Wincenty

Mieczysław Wincenty Szreybrowski (1896-1930) Urodził się 23.12.1896 w Opolu w rodzinie kupieckiej jako syn Mariana Wacława i Marii z Gomerskich. Po przeniesieniu się rodziny do Poznania był uczniem Gimnazjum Marii Magdaleny i należał do skautingu. W latach 1915-1917 służył w pruskim 73 pp w Hanowerze. Odniósł ciężkie rany i leczył się w Poznaniu. W okresie […]

Stasik Piotr

Piotr Stasik (1899-1979) Urodził się 19 lipca w Samostrzelu (pow. wyrzyski) jako syn Bartłomieja i Michaliny Budy. Po szkole powszechnej był robotnikiem rolnym na majątku. W 1918 zdezerterował z armii pruskiej i wstąpił do kompanii chobienickiej. Walczył pod Zbąszyniem, Babimostem i Nowym Kramskiem. Po powstaniu służył w 2 pułku strzelców wielkopolskich (56 pp), a następnie […]

Pietrzykowski Franciszek

Franciszek Pietrzykowski (1889-1971) Urodził się 28 stycznia 1889 w m. Wilczków (obecnie pow. sieradzki gmina Goszczanów) jako syn Pawła i Antoniny Kuraś. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował jako ogrodnik w Kaliszu. W 1910 został powołany do armii rosyjskiej. W 1916 trafił do niewoli niemieckiej, ale w listopadzie 1918 zbiegł i przedostał się do Poznania. Wstąpił […]

Stelmachowski Metody

Metody Stelmachowski (1885-1927) Urodził się 14 maja we Wrześni jako syn Ksawerego – architekta, budowniczego i właściciela ziemskiego – oraz Ludwiki z Hundtów-Ośno. Ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu oraz studia rolnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Przed 1914 gospodarował w rodzinnym majątku w Brzozowicach na Mazowszu. W 1914 służył w armii pruskiej, a następnie szkolił ochotników […]

Stelmachowski Bronisław

Bronisław Stelmachowski (1883-1940) Urodzony 17 maja we Wrześni jako syn Ksawerego i Ludwiki z Hundtów. Uczęszczał do gimnazjum w Gnieźnie, a następnie do GimnazjumMarii Magdaleny w Poznaniu, gdzie w 1903 zdał maturę. Studiował prawo na uniwersytetach w Berlinie, Monachium, Wrocławiu i Getyndze. Pierwszy egzamin prawniczy zdał w listopadzie 1906 w Celle, a w 1908 obronił […]

Czarnecki Zygmunt

Zygmunt Czarnecki (1901-1985) Urodził się 27.01.1901 w Kruchowie (obecnie pow. gnieźnieński, gmina Trzemeszno) jako syn nauczyciela Jana Czarneckiego i Stanisławy z d. Januchowskiej. Walczył jako ochotnik w powstaniu wielkopolskim. W 1926 r. ukończył studia leśne na Uniwersytecie Poznańskim. Do 1939 był nadleśniczym w lasach prywatnych Mycielskich w Marzelewie k. Wrześni. Był czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa […]

Majchrzak Michał

Michał Majchrzak (1896-1943) Urodził się 26.08.1896 w Chybach k. Kiekrza jako syn kolejarza Ignacego i Antoniny z d. Małyszka, ale dzieciństwo spędził w Poznaniu. W 1915 został wcielony do armii pruskiej (28 batalion saperów), skąd zdezerterował 31 grudnia 1918 i zgłosił się do oddziału powstańczego. Po kampanii ukończył Wielkopolską Szkołę Podoficerów Rezerwy w Biedrusku, przeniesioną […]

Rzyski Stefan

Stefan Rzyski (1896-1919) Urodził się 17 grudnia 1896 r. w Gulczewie jako syn Franciszka i Marianny z d. Dolna. Dnia 9.02.1919 w Kaczanowie zawarł związek małżeński ze Stanisławą Jochymską (1895 – 1963). W stopniu st. szeregowego był ochotnikiem 1. kompanii batalionu wrzesińskiego. Później wcielony do 2. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Podczas walk został ciężko ranny (postrzał […]

Zientarski Władysław

Władysław Zientarski (1886-1952) Urodził się 22 czerwca w Poznaniu jako syn krawca Jakuba i Wiktorii Ratajczyk. Ukończył 6 klas Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 1903-1904 pracował w Zarządzie Miejskim w Żerkowie oraz przez następne dwa lata w Zarządzie Miejskim w Śremie. W okresie do 1911 był komisarzem obwodowym w Żerkowie, a do 1914 […]