Czarnecki Zygmunt

Zygmunt Czarnecki (1901-1985) Urodził się 27.01.1901 w Kruchowie (obecnie pow. gnieźnieński, gmina Trzemeszno) jako syn nauczyciela Jana Czarneckiego i Stanisławy z d. Januchowskiej. Walczył jako ochotnik w powstaniu wielkopolskim. W 1926 r. ukończył studia leśne na Uniwersytecie Poznańskim. Do 1939 był nadleśniczym w lasach prywatnych Mycielskich w Marzelewie k. Wrześni. Był czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa […]

Majchrzak Michał

Michał Majchrzak (1896-1943) Urodził się 26.08.1896 w Chybach k. Kiekrza jako syn kolejarza Ignacego i Antoniny z d. Małyszka, ale dzieciństwo spędził w Poznaniu. W 1915 został wcielony do armii pruskiej (28 batalion saperów), skąd zdezerterował 31 grudnia 1918 i zgłosił się do oddziału powstańczego. Po kampanii ukończył Wielkopolską Szkołę Podoficerów Rezerwy w Biedrusku, przeniesioną […]

Rzyski Stefan

Stefan Rzyski (1896-1919) Urodził się 17 grudnia 1896 r. w Gulczewie jako syn Franciszka i Marianny z d. Dolna. Dnia 9.02.1919 w Kaczanowie zawarł związek małżeński ze Stanisławą Jochymską (1895 – 1963). W stopniu st. szeregowego był ochotnikiem 1. kompanii batalionu wrzesińskiego. Później wcielony do 2. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Podczas walk został ciężko ranny (postrzał […]

Zientarski Władysław

Władysław Zientarski (1886-1952) Urodził się 22 czerwca w Poznaniu jako syn krawca Jakuba i Wiktorii Ratajczyk. Ukończył 6 klas Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 1903-1904 pracował w Zarządzie Miejskim w Żerkowie oraz przez następne dwa lata w Zarządzie Miejskim w Śremie. W okresie do 1911 był komisarzem obwodowym w Żerkowie, a do 1914 […]

Haller Bolesław

Bolesław Haller (1897-1966)  Urodził się 4 marca 1897 r. we Wrześni jako syn Andrzeja i Anny Cieślewicz. W 1916 został zmobilizowany do armii pruskiej do 6. pułku grenadierów we Wschowie. Walczył na froncie zachodnim. Do wrzesińskich formacji powstańczych zgłosił się już 11 listopada 1918. Służył w kompanii ckm-ów pod dowództwem Alojzego Nowaka i Józefa Trawińskiego. […]

Waszak Marcin

Marcin Waszak (1901-1984) Urodził się 02.10.1901 r. w Sokołowie jako syn robotnika rolnego Jana i Magdaleny Marciniak. Dnia 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącego się batalionu powstańczego we Wrześni, z którym brał udział w potyczce pod Zdziechową, bitwach o Szubin 08 i 11.01.1919 a następnie w walkach o linię Noteci. Po zakończeniu Powstania pozostał w […]

Kosiarkiewicz Alojzy

Alojzy Kosiarkiewicz (1896-1940) Urodzony 19 maja w Gnieźnie jako syn Adama i Władysławy Szulc. W wojnie 1914-1918 był żołnierzem armii pruskiej, a następnie ochotnikiem w powstaniu wielkopolskim i walczył na froncie północnym. W Polsce odrodzonej był podoficerem zawodowym i służył w różnych jednostkach, m.in.w Biedrusku w stopniu starszego sierżanta. W 1929 pracował w rejonowym Inspektoracie […]

Przymusiński Mieczysław

Mieczysław Przymusiński (1886-1942) Urodził się 16 czerwca w Poznaniu jako syn fryzjera i cyrulika Mateusza. Od dziecka przeznaczony był do zawodu kupieckiego i zdobywał do świadczenie na terenie Niemiec (Drezno, Berlin, Monachium). Przed wojną 1914-1918 pracował w obsłudze administracyjnej niemieckiego transatlantyka „König Friedrich August”. W latach 1915-1916 służył w armii niemieckiej jako telegrafista, a po […]

Woźniak Franciszek

Franciszek Woźniak (1892-1958) Urodził się 29 sierpnia 1892 roku w Skokach (pow. wągrowiecki) jako syn Józefa i Apolonii Szelągiewicz. Ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Skokach, a następnie terminował jako malarz pokojowy w Murowanej Goślinie. W 1912 został powołany do służby w armii niemieckiej i zwolniony do cywila 4 grudnia 1918. 27 grudnia zgłosił akces do […]

Matuszczak Franciszek

Franciszek Matuszczak (1900-1982) Urodzony 28 grudnia 1900 r. w Staniewie (pow. krotoszyński) jako syn Michała i Agnieszki Łąkowskiej. W dniu 7.01.1919 r. wstąpił ochotniczo do 2. kompanii bezpieczeństwa w Poznaniu i brał udział pod dowództwem ppor. Krauzego w walkach o Kcynię, Szubin i Rynarzewo, a następnie w rejonie Kopanicy, Wielkiego Grójca i Nowej Wsi. Od […]