Kutzner Witold

Witold Kutzner (1890 – 1963)

Urodził się 4 grudnia we Wrześni w rodzinie adwokata Feliksa i Marii z Tomaszkiewiczów. Ukończył gimnazjum w Rogoźnie, a następnie podjął studia prawnicze w Berlinie.

W sierpniu 1914 został wcielony do armii niemieckiej jako artylerzysta.

W 1918 wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego i zajmował się formowaniem oddziałów Służby Straży i Bezpieczeństwa, później organizował działalność dowódczą Okręgów Wojskowych.

W maju 1920 przeszedł do rezerwy w stopniu kapitana. Do 1939 był wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Nie założył rodziny.

Odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości.

Po wojnie był sędzią Najwyższego Trybunału Narodowego. Był sędzią w głośnych powojennych procesach zbrodniarzy wojennych m. in. Rudolfa Hössa, Arthura Greisera.

Witold Kutzner
Witold Kutzner

Zmarł w Poznaniu 03.09.1963. Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu junikowskim.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk). Uzupełnienia Hanna Lisiak-Góźdź

Biogram Witolda Kutznera na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.

Witold, Felicja i Zofia Kutzner - cmentarz junikowski w Poznaniu
Witold, Felicja i Zofia Kutzner – cmentarz junikowski w Poznaniu