Kutzner Witold

Witold Kutzner (1890 – ?)

Urodził się 4 grudnia we Wrześni w rodzinie adwokata Feliksa i Marii z Tomaszkiewiczów. Ukończył gimnazjum w Rogoźnie, a następnie podjął studia prawnicze w Berlinie.

W sierpniu 1914 został wcielony do armii niemieckiej jako artylerzysta.

W 1918 wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego i zajmował się formowaniem oddziałów Służby Straży i Bezpieczeństwa, później organizował działalność dowódczą Okręgów Wojskowych.

W maju 1920 przeszedł do rezerwy w stopniu kapitana. Do 1939 był wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Nie założył rodziny. Jego losy po 1939 są nieznane.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)