Kutzner Zofia

Zofia Kutzner (1888-1968)

Zofia Kutzner urodziła się we Wrześni 31.03.1888 r. jako córka Feliksa i Marii z d. Tomaszkiewicz.

Zgłosiła się zaraz po wybuchu Powstania Wielkopolskiego do wojskowej służby sanitarnej. Od pierwszej połowy stycznia 1919 do sierpnia 1919 pracowała jako siostra Czerwonego Krzyża, początkowo w szpitalu wojskowym w Poznaniu przy ul. Podgórnej pod kierownictwem doktora Parczewskiego, a następnie doktora Pawlickiego. Następnie uczęszczała na kurs szkoleniowy pielęgniarstwa, z którego zdała egzamin z wynikiem bardzo dobrym. Następnie została przekazana jako samodzielna siła sanitarna do szpitala wojskowego (zakaźnego) w Poznaniu, gdzie pracowała do października 1919. Z powodu obowiązków rodzinnych została w dniu 15-10-1919 zwolniona na własne życzenie.

Odznaczona Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.12-0.913 z dnia 1958-11-12.

Zmarła w 01.01.1968 r. Spoczywa na cmentarzu junikowskim.

Witold, Felicja i Zofia Kutzner - cmentarz junikowski w Poznaniu
Witold, Felicja i Zofia Kutzner – cmentarz junikowski w Poznaniu