Matuszak Józef

Urodził się w dniu 19.03.1892 r. w Stroszkach.

Powstaniec Wielkopolski. Zdemobilizowany został w stopniu szeregowca. Z zawodu był konduktorem kolejowym. Ożeniony z Walerią (1894 – 1963). Mieszkał w Poznaniu przy ul. Kolejowej 44/10.

Został zweryfikowany w dniu 4.06.1936 r. pod numerem 18482.

Należał do koła Pracowników Kolejowych Związku Powstańców Wielkopolskich oraz Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 31.03.1936 r. w Poznaniu.

Zmarł w czerwcu 1963 r. i został w dniu 14.06.1963 r. pochowany na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.