Melewski Teodor

Teodor Melewski (1900 – 1971)

Teodor Melewski

Urodził się 1.11.1900 w Starkówcu Piątkowskim (niem. Pontkau) jako syn Michała i Jadwigi z d. Stefaniak.

Wstąpił jako ochotnik do Kompanii Wrzesińskiej. Brał czynny udział z bronią w ręku w walkach przeciwko Niemcom przy wyzwoleniu Witkowa, Gniezna, Szubina, Budzynia, Następnie został przydzielony do 9 baterii zapasowej 14 pap. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Z WP został zwolniony w dniu 05.12.1921 r. w stopniu plutonowego.

W 1925 r. w Poznaniu zawarł związek małżeński z Janiną Chojnacką.

Od 2.10.1935 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Czwartacy w Poznaniu.

Zweryfikowany został 9.01.1936 (numer kartoteki 10158, numer Ref. Hist. 17875). Starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Mieszkał w Poznaniu ul. Działyńskich 7. Pracował jako portier w teatrze.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej został zmobilizowany 28.08.1939 do 14 pap. i brał czynny udział w wojnie obronnej do dnia 28.09.1939 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 02.19-0.46 z dnia 1958-02-19.

Zmarł w Poznaniu 23.11.1971. Spoczywa na Junikowie.