Pawlak Józef

Józef Pawlak (1894 – 1946) Syn Andrzeja Pawlaka i Józefy z domu Przybyła. Urodził się 24 marca 1894 roku w miejscowości Wszembórz (powiat Września) w Wielkopolsce. W 1908 roku ukończył Szkołę Ludową we Wszemborzu. Po ukończeniu szkoły podjął pracę jako murarz. W listopadzie 1914 został powołany do armii pruskiej, służył w 5 Kompanii 345 pułku […]

Sobocińska Marianna

Urodziła się 12.09.1898 w Sławnie, w okolicach Żnina jako córka Franciszka Tomaszewskiego i Stanisławy z domu Florkowskiej. Jako bufetowa znalazła pracę w restauracji Barralla, przy ówczesnej ulicy Kolejowej w Strzałkowie. Podsłuchując rozmów, dowiedziała się, że Niemcy planują akcję zaczepną. Informację tę przekazała powstańcom, jednak w efekcie zmuszona została się ukrywać. W okresie walk była sanitariuszką, […]