Sobocińska Marianna

Marianna Sobocińska (1898 – 1974) Urodziła się 12.09.1898 w Sławnie (pow. gnieźnieński) jako córka Franciszka Tomaszewskiego i Stanisławy z domu Florkowskiej. Jako bufetowa znalazła pracę w restauracji Barralla, przy ówczesnej ulicy Kolejowej w Strzałkowie. Podsłuchując rozmów, dowiedziała się, że Niemcy planują akcję zaczepną. Informację tę przekazała powstańcom, jednak w efekcie zmuszona została się ukrywać. W […]

Lewandowski Józef Piotr

Józef Piotr Lewandowski (1891 – 1970) Urodził się 29.06.1891 r. we Wrześni jako syn drogisty Jana Nepomucena Lewandowskiego (1862 – 1940), pochodzącego z Radomierza a osiadłego we Wrześni (otworzył „Drogerię pod Murzynem” przy ulicy Sienkiewicza) i Marii Fromholz. Spośród pięciorga ich dzieci dwoje było powstańcami wielkopolskimi: Józef i Zbigniew, który był kupcem. Najstarszy, Józef, studiował […]

Matuszewska Antonina

Antonina Matuszewska (1896-1977) Antonina Matuszewska z d. Dzieciuchowicz urodziła się 12.01.1896 we Wrześni jako córka Stanisława i Stanisławy z d. Cieślińskiej. Brała udział w Powstaniu Wielkopolskim jako siostra Czerwonego Krzyża. Pracowała pod dowództwem mjr dr Stefana Krzyżagórskiego w szpitalu wojskowym we Wrześni pielęgnując rannych powstańców. Odznaczona została Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.28-0.152 […]

Rabski Kazimierz Tadeusz

Kazimierz Tadeusz Rabski (1887 – 1940) Syn Władysława (budowniczego) i Heleny z Hübscherów, urodził 21 lutego 1887 r. w Miłosławiu (powiat wrzesiński). Absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W 1909 r. rozpoczął studia medyczne w Lipsku i Monachium. Ostatecznie szkołę wyższą ukończył w 1914 r. we Wrocławiu. W czasie praktyki lekarskiej pełnił funkcje wiceprezesa […]

Kutzner Zofia

Zofia Kutzner (1888-1968) Zofia Kutzner urodziła się we Wrześni 31.03.1888 r. jako córka Feliksa i Marii z d. Tomaszkiewicz. Zgłosiła się zaraz po wybuchu Powstania Wielkopolskiego do wojskowej służby sanitarnej. Od pierwszej połowy stycznia 1919 do sierpnia 1919 pracowała jako siostra Czerwonego Krzyża, początkowo w szpitalu wojskowym w Poznaniu przy ul. Podgórnej pod kierownictwem doktora […]

Kutzner Felicja

Felicja Kutzner (1889-1966) Felicja Kutzner urodziła się we Wrześni 18.05.1889 r. jako córka Feliksa i Marii z d. Tomaszkiewicz. Zgłosiła się zaraz po wybuchu Powstania Wielkopolskiego do wojskowej służby sanitarnej. Od pierwszej połowy stycznia 1919 do sierpnia 1919 pracowała jako siostra Czerwonego Krzyża, początkowo w szpitalu wojskowym w Poznaniu przy ul. Podgórnej pod kierownictwem doktora […]

Formanowicz Anna

Anna Formanowicz (1895 – 1973) Z domu Stanikowska (ur. 31 maja 1895 we Wrześni, zm. 2 lutego 1973) – pielęgniarka w Szpitalu Powstańczym w Gnieźnie. Była córką handlarza końmi Wojciecha Stanikowskiego i jego żony Tekli z Jakubowskich. Od 27 grudnia 1918 roku pracowała jako pielęgniarka. Początkowo w Szpitalu Powstańczym, a później Garnizonowym w Gnieźnie. Pracowała […]

Wysocki Czesław

Czesław Wysocki (1887 – 1957) Urodził się w Nekli, w dniu 2.06.1887 r., jako syn Marcina i Józefy z domu Dzwoniarskiej. Z zawodu był murarzem. Wcielony jako rezerwista do 7 Kompanii 227 Reserve IR 227. Podczas działań wojennych zaginął w grudniu 1914 r. Po pewnym czasie odnalazł się jako ranny w szpitalu. Cytat z książki […]

Pawlak Józef

Józef Pawlak (1894 – 1946) Syn Andrzeja Pawlaka i Józefy z domu Przybyła. Urodził się 24 marca 1894 roku w miejscowości Wszembórz (powiat Września) w Wielkopolsce. W 1908 roku ukończył Szkołę Ludową we Wszemborzu. Po ukończeniu szkoły podjął pracę jako murarz. W listopadzie 1914 został powołany do armii pruskiej, służył w 5 Kompanii 345 pułku […]