Miernik Florian

Florian Miernik (1904 – 1964) Urodził się 9.04.1904 we Wrześni jako syn Marcina i Marianny z d. Wietrzyńskiej. W okresie przygotowawczym do Powstania Wielkopolskiego należał do skautów w drużynie im. Kazimierza Wielkiego, która współdziałała z organizatorami powstania na tym terenie. Wraz z innymi harcerzami brał udział w patrolach, działaniach rozpoznawczych, organizacji poczty i łączności. W […]

Miernik Adam

Adam Miernik (1900 – ?) Urodził się 23.11.1900 we Wrześni jako syn Marcina i Marianny z d. Wietrzyńskiej. Brał udział w powstaniu Wielkopolskim. Walczył w 1. Kompanii Wrzesińskiej. Uczestniczył w potyczce pod Zdziechową i w walkach o Szubin. W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Jego wniosek został odrzucony. Mieszkał wtedy w Inowrocławiu ul. […]

Kryszak (Krysiak) Kazimierz

Kazimierz Kryszak (Krysiak) (1896 – ?) Urodził się 28.II.1896 r. w Goniczkach jako syn Jakuba i Katarzyny z d. Kobus. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w 1. Kompanii Wrzesińskiej. Brał udział w rozbrojeniu garnizonu we Wrześni, oswobodzeniu Witkowa, potyczce pod Zdziechową, w walkach o Inowrocław, Strzelno i Mogilno. Służył najpierw w Straży Celnej a […]

Kopczyński Józef

Józef Kopczyński (1880 – 1941) Urodził się 12.02.1880 w Kaczanowie jako syn Bartłomieja i Katarzyny z d. Kosmala. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w 1. Kompanii Wrzesińskiej. Brał udział w walkach o Szubin i Rynarzewo. W 1909 w Kaczanowie zawarł związek małżeński z Wiktorią Lisek. W 1932 ożenił się po raz drugi. Poślubił wtedy […]

Koczorowski Wojciech

Wojciech Koczorowski (1896 – 1927) Urodził się 3.04.1896 r. we Wrześni jako syn Wincentego i Tekli z d. Rubach. Brał udział w potyczce pod Zdziechową i w walkach o Szubin. 8.01.1919 dostał się do niemieckiej niewoli. W 1927 r. mieszkał we Wrześni na ul. Podgórnej. Był sekretarzem adwokackim. Należał do Związku Strzeleckiego, do Towarzystwa Powstańców  […]

Sporek Jan

Jan Sporek (1900 – 1985) Jan Sporek urodził się 24.04.1900 w m. Ujsoły (pow. Żywiec) jako syn Jana i Karoliny z d. Paciorek. Brał udział w Powstaniu Śląskim. Mieszkał w Rajczy (pow. Żywiec). Żona Ludwika. Dzieci to: Ludwik, Tadeusz, Michał, Czesław, Emil, Leon, Helena. Przed wojną pracował jako robotnik leśny. Uczestnik kampanii wrześniowej. 19.09.1939 wzięty […]

Siwiak Sylwester

Sylwester Siwiak (1898 – 1983) Sylwester Siwiak urodził się 06.12.1898 w Mierzewie. Syn Józefa i Józefy z d. Roszkowiak. Po skończeniu szkoły rozpoczął pracę jako cieśla w firmie budowlanej p. Janowskiego w Witkowie. W 1916 roku został powołany do armii niemieckiej. Walczył na froncie zachodnim. Dnia 1 lutego 1919 r. wstąpił ochotniczo do organizującego się […]

Zakrzewski Franciszek

Franciszek Zakrzewski (1900-1991) Urodził się 19 listopada 1900 w Gnieźnie jako syn Józefa i Anny Drożdżewskiej. 28 grudnia 1918 przystąpił do oddziałów powstańczych na terenie Gniezna i brał udział w opanowaniu koszar 6 pułku dragonów pruskich, a następnie walczył pod Zdziechową i Rynarzewem. Był żołnierzem 3 pułku ułanów w Gnieźnie (późniejszy 17 pułk ułanów). W […]

Kaczmarek Roman

Roman Kaczmarek (1901-1983) Urodził się 27.07.1901 we Wrześni jako syn Andrzeja i Marianny Spychały. W 1918 wstąpił do oddziałów powstańczych i brał udział w walkach pod Zdziechową i Rynarzewem, a następnie pod Bydgoszczą i Lesznem. Po powstaniu został powołany do 69 pp w Gnieźnie i pozostawał w wojsku do 1924. W tym roku rozpoczął naukę […]

Nowakowski Walenty

Walenty Nowakowski (1900 – 1990) Walenty Nowakowski urodził się 12.01.1900 w Słomowie. Syn Walentego i Stanisławy z d. Nowaczyk. Od 17.11.1918 należał do wrzesińskiej Kompanii Straży i Bezpieczeństwa Następnie został  przydzielony do 2 kompanii batalionu wrzesińskiego. Brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych pod Zdziechową, w wyprawie na Szubin 08.01.1919. Tam został ranny […]