Kołtoniak Stefan

Stefan Kołtoniak (1897 – 1965) Urodził się 13.07.1897 r. w Żabnie (powiat śremski) jako syn Antoniego i Marianny Gimzickiej. Na początku wielkiej wojny został wcielony do armii pruskiej i walczył na froncie zachodnim. W czasie wybuchu powstania znalazł się w Wielkopolsce. Brał udział w walkach ulicznych w Poznaniu, a następnie wrócił do rodziców do Żabna […]

Szyfter Stanisław

Stanisław Szyfter (1868-1948) Powstaniec wielkopolski, działacz społeczny. Urodzony 02.05.1868 r. w Stęszewie jako syn kupca Piotra i Marii Wejchan. Ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Przez kilkadziesiąt lat, z przerwą na jednoroczną służbę w artylerii pruskiej, był administratorem dóbr w różnych majątkach wielkopolskich. W 1918 zgłosił się do służby pozaliniowej w powstaniu, mając już skończone […]

Woźniak Józef

Józef Woźniak (1896 – 1978) Józef Woźniak urodził się 04.02.1896 w Słomowie. Był synem Antoniego i Balbiny z d. Kosmala. Ukończył 4-klasową szkołę podstawową w Słomowie. Następnie uczęszczał do szkoły dokształcającej we Wrześni, jednocześnie ucząc się zawodu krawca u mistrza krawieckiego. Po ukończeniu nauki pracował w swoim zawodzie jako czeladnik. W 1916 r. powołany został […]

Woźniak Franciszek

Franciszek Woźniak (1892-1958) Urodził się 29 sierpnia 1892 roku w Skokach (pow. wągrowiecki) jako syn Józefa i Apolonii Szelągiewicz. Ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Skokach, a następnie terminował jako malarz pokojowy w Murowanej Goślinie. W 1912 został powołany do służby w armii niemieckiej i zwolniony do cywila 4 grudnia 1918. 27 grudnia zgłosił akces do […]

Witczak Józef

Józef Witczak (1897-1940) Urodził się 19.03.1897 we Wrześni jako syn spichrzowego Wawrzyna i Marianny Plewy. W czasie wojny 1914-1918 został zmobilizowany do armii pruskiej. W grudniu 1918 zgłosił się ochotniczo do wrzesińskiej kompanii powstańczej i walczył na froncie północnym. Po zakończeniu Powstania pozostał w służbie w WP w 4. pułku Strzelców Wielkopolskich (58 pp), a […]

Szewczyk Jan

Jan Szewczyk (1887 – 1966) Jan Szewczyk urodził się 24.05.1887 w Grabowie nad Prosną (pow. ostrzeszowski) jako syn Idziego i Marianny z d. Kokot. W 1913 r. wziął ślub we Wrześni ze Stanisławą Machińską. Po śmierci pierwszej żony ożenił się ponownie w listopadzie 1919 r. Jego drugą żoną była siostra Stanisławy – Helena Machińska. Z […]

Szczepaniak Józef

Józef Szczepaniak (1900 – 1987) Józef Szczepaniak urodził się 10.02.1900 w Herne (Niemcy) jako syn Jana i Zofii Ziółkowskiej. Był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego. Brał udział w walkach na froncie zachodnim. Służył w 9. Kompanii 7. Pułku Strzelców Wielkopolskich. W okresie międzywojennym pracował w cukrowni. W 1935 roku starł się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. W […]

Smodlibowski Stanisław

Stanisław Smodlibowski (1870-1945) Urodzony 3 kwietnia w Krotoszynie jako syn Wawrzyńca i Korduli. Ukończył gimnazjum w Krotoszynie. W 1894 przybył do Wrześni, gdzie podjął pracę w Banku Pożyczkowym. Równocześnie rozwijał działalność społeczną. 26 stycznia 1905 był jednym z 33 założycieli Spółdzielni „Rolnik” we Wrześni, a od 1895, tj. od chwili powstania, pełnił funkcję naczelnika wrzesińskiego […]

Krzymiński Jan

Jan Krzymiński (1900 – 1961) Jan Krzymiński urodził się 23.05.1900 w Osińcu jako syn Macieja i Anny  zd. Witkowskiej. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim  z bronią w ręku od 28.12.1918 r. Walczył w 3. kompanii gnieźnieńskiej pod dowództwem por. Cymsa w oswobodzeniu Trzemeszna, Mogilna i Inowrocławia. Następnie przeszedł do 2. kompanii pod dowództwo por. […]