Furmaniak Edmund

Edmund Furmaniak (1888 – 1941) Edmund Furmaniak urodził się 21.09.1888 w Białym Piątkowie (leśniczówka Stoki) w rodzinie leśniczego Wawrzyna i Franciszki Andruszewskiej. Uczęszczał do szkoły ludowej w Miłosławiu. Następnie uczył się zawodu rzeźnika u mistrza rzeźnickiego Teofila Orcholskiego we Wrześni, którą kontynuował w Środzie Wlkp. u mistrza Stanisława Dyrczyńskego. Po złożeniu egzaminu czeladniczego pracował w […]

Bojański Michał

Michał Bojański (1893 – ) Michał Bojański urodził się 13.09. 1893 w Mierzewie jako syn Ignacego i Balbiny z d. Nowaczyk. W Powstaniu Wielkopolskim walczył w kompanii wrzesińskiej pod Zdziechową i Szubinem (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.10184). Zdemobilizowany w 1920 r. w stopniu szeregowca. Odznaczony Medalem za wojnę 1918-1921. Następnie pracował jako górnik w kopalniach […]

Szymkowiak Jan

Jan Szymkowiak (1897 – 1958) Jan Szymkowiak urodził się w Słomowie 16.08.1897 jako syn Antoniego i Magdaleny z d. Zielińskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.6248) jako kanonier. Walczył w II kompanii wrzesińskiej pod Zdziechową, Gnieznem i Szubinem. Zweryfikowany przez ZG ZPW dnia 19.09.1934 (nr 12039). W 1923 r. zawarł związek […]

Korcz Franciszek

Franciszek Korcz (1898 – 1991) Urodził się 25.08.1898 w Nowej Wsi Królewskiej jako syn Antoniego i Franciszki z d. Wawrzyniak. Był ochotnikiem wrzesińskiego batalionu powstańczego i brał udział w akcji pod Zdziechową oraz w dalszych walkach. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, za co pod koniec życia został udekorowany przez prezydenta Lecha Wałęsę. W latach 20. był […]

Szreybrowski Mieczysław Wincenty

Mieczysław Wincenty Szreybrowski (1896-1930) Urodził się 23.12.1896 w Opolu w rodzinie kupieckiej jako syn Mariana Wacława i Marii z Gomerskich. Po przeniesieniu się rodziny do Poznania był uczniem Gimnazjum Marii Magdaleny i należał do skautingu. W latach 1915-1917 służył w pruskim 73 pp w Hanowerze. Odniósł ciężkie rany i leczył się w Poznaniu. W okresie […]

Błaszak Stanisław

Stanisław Błaszak (1893 – 1965) Stanisław Błaszak urodził się w Odrowążu 12.04.1893 r. jako syn Piotra i Franciszki z d. Walkowiak. W latach 1912-1913 pracował jako górnik w kopalniach w północnych Niemczech. W 1914 został powołany do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do 1918 r. Dnia 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącego się we Wrześni […]

Stasik Piotr

Piotr Stasik (1899-1979) Urodził się 19 lipca w Samostrzelu (pow. wyrzyski) jako syn Bartłomieja i Michaliny Budy. Po szkole powszechnej był robotnikiem rolnym na majątku. W 1918 zdezerterował z armii pruskiej i wstąpił do kompanii chobienickiej. Walczył pod Zbąszyniem, Babimostem i Nowym Kramskiem. Po powstaniu służył w 2 pułku strzelców wielkopolskich (56 pp), a następnie […]

Pietrzykowski Franciszek

Franciszek Pietrzykowski (1889-1971) Urodził się 28 stycznia 1889 w m. Wilczków (obecnie pow. sieradzki gmina Goszczanów) jako syn Pawła i Antoniny Kuraś. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował jako ogrodnik w Kaliszu. W 1910 został powołany do armii rosyjskiej. W 1916 trafił do niewoli niemieckiej, ale w listopadzie 1918 zbiegł i przedostał się do Poznania. Wstąpił […]

Stelmachowski Metody

Metody Stelmachowski (1885-1927) Urodził się 14 maja we Wrześni jako syn Ksawerego – architekta, budowniczego i właściciela ziemskiego – oraz Ludwiki z Hundtów-Ośno. Ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu oraz studia rolnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Przed 1914 gospodarował w rodzinnym majątku w Brzozowicach na Mazowszu. W 1914 służył w armii pruskiej, a następnie szkolił ochotników […]

Stelmachowski Bronisław

Bronisław Stelmachowski (1883-1940) Urodzony 17 maja we Wrześni jako syn Ksawerego i Ludwiki z Hundtów. Uczęszczał do gimnazjum w Gnieźnie, a następnie do GimnazjumMarii Magdaleny w Poznaniu, gdzie w 1903 zdał maturę. Studiował prawo na uniwersytetach w Berlinie, Monachium, Wrocławiu i Getyndze. Pierwszy egzamin prawniczy zdał w listopadzie 1906 w Celle, a w 1908 obronił […]