Stawicki Stanisław

Stanisław Stawicki (1888 – 1970) Stanisław Stawicki urodził się 07.05.1888 w Błociszewie jako syn Jana i Elżbiety z d. Roszak. Wstąpił ochotniczo do kompanii sulmierzyckiej Kamińskiego. Brał w niej udział z bronią w ręku w działaniach bojowych o Sulmierzyce i okolicę. W ostatnich dniach stycznia brał udział z tym samym oddziałem w walce o Granówiec. […]

Kramer Jan

Jan Kramer (1898-1990) Urodził się 30.09.1898 w Pawłowicach (pow. jarociński) jako syn administratora majątku Jana i Antoniny Majchrzak. W latach 1905-1907 brał aktywny udział w strajku szkolnym w Śmiełowie, wskutek czego rodzina była represjonowana. W 1916 został zmobilizowany do armii pruskiej, a 3 listopada 1918 zgłosił swój akces do oddziałów powstańczych. Walczył w różnych oddziałach […]

Olejniczak Franciszek

Franciszek Olejniczak (1897-1976) Urodził się 09.12.1897 w Obłaczkowie jako jedno z siedmiorga dzieci Wawrzyna i Marianny Wańskiej. Po ukończeniu 4-klasowej szkoły w Obłaczkowie pracował w gospodarstwie rodziców. W 1916 został powołany do armii niemieckiej i walczył na froncie rumuńskim, gdzie został ranny. Po rekonwalescencji skierowano go na front wschodni. 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do kompanii […]

Przybylski Michał

Michał Przybylski (1898-1973) Urodził się 15.09.1898 w Strykowie (pow. Poznań) jako syn Franciszka i Marianny z d. Napieralskiej. Podczas powstania wielkopolskiego był ochotnikiem w kompanii dopiewskiej. Do 1939 był szefem 2 kompanii 68 pp w stopniu st. sierżanta. Brał udział w kampanii wrześniowej. W czasie okupacji był członkiem Tajnej Organizacji Wojskowej we Wrześni oraz Związku […]

Makowski Wojciech

Wojciech Makowski (1899 – 1979) Wojciech Makowski urodził się we Wrześni 23.03.1899 r. jako syn Marcina i Marianny z d. Kotlarek. W latach 1905-1913 uczęszczał do miejscowej szkoły powszechnej. W 1917 roku powołany został do armii niemieckiej. Po załamaniu frontu niemieckiego powrócił do Wrześni i wstąpił ochotniczo do Kompanii Wrzesińskiej. Po oswobodzeniu miasta Wrześni i […]

Staszak Antoni

Antoni Staszak (1900 – 1974) Antoni Staszak urodził się 13.05.1900 we Wrześni. Syn Józefa i Józefy z d. Boreckiej. 28.12.1918  wstąpił jako ochotnik do powstańczego batalionu wrzesińskiego, z którym brał udział w działaniach bojowych pod Zdziechową, Szubinem i w początkowych walkach na linii Noteci. W końcu stycznia przesunięty został do batalionu pleszewskiego, z którym brał […]

Wawrzyniak Feliks

Feliks Wawrzyniak (1897 – 1985) Feliks Wawrzyniak urodził się 29.10.1897 w Siergiejewie (pow. słupecki, parafia Trąbczyn) jako syn Wawrzyńca i Franciszki z d. Zielińskiej. Służył w WP w 2 Pułku Piechoty Legionów. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. W 1919 został ranny w brzuch. Odznaczony został Krzyżem Walecznych. Żonaty, ojciec 2 dzieci. Mieszkał w Gutowie Małym. W […]

Borucki Stanisław

Stanisław Borucki (1885 – 1976) Stanisław Borucki urodził się 03.11.1885 r. w Paryżu (pow. Żnin) jako syn Marii Boruckiej. Po powrocie z frontu w końcu grudnia 1918 r. przystąpił z grupą obywateli Kcyni do przygotowania działań powstańczych, dokonując z małym oddziałem polskim rozbrojenia miejscowego większego oddziału niemieckiego i opanowując w ten sposób Kcynię, która stała […]