Weiss Franciszek

Franciszek Weiss (1890 – 1962) Franciszek Weiss urodził się 03.04.1892 w miejscowości Karna (pow. Wolsztyn) jako syn Ignacego i Agnieszki z d. Przybyła. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w stopniu wachmistrza (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.7040). W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał w Gutowie. Przed wojną należał do Towarzystwa Powstańców […]

Skaba Monika

Monika Skaba (1901 – 1983) Monika Gorażdża urodziła się w Niewiadomiu (pow. rybnicki) 05.05.1901 r. jako córka Franciszka i Franciszki. Wyszła za mąż za Mikołaja Skabę. Mieszkała w Obłaczkowie. Rodzina został w czasie wojny wysiedlona do GG. Należała do ZBoWiD – Koło Września. Zmarła 07.10.1983 i pochowana jest na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Błaszak Stanisław

Stanisław Błaszak (1893 – 1965) Stanisław Błaszak urodził się w Odrowążu 12.04.1893 r. jako syn Piotra i Franciszki z d. Walkowiak. W latach 1912-1913 pracował jako górnik w kopalniach w północnych Niemczech. W 1914 został powołany do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do 1918 r. Dnia 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącego się we Wrześni […]

Strzelczyk Franciszek

Franciszek Strzelczyk (1897-1966) Franciszek Strzelczyk urodził się 29.09.1897 we Wrześni jako syn Szczepana i Agnieszki z d. Koralewskiej. Od 1916 zatrudniony był na kolejce wąskotorowej, ale rok później został zmobilizowany do armii pruskiej i walczył na froncie wschodnim, a następnie zachodnim. W listopadzie 1918 zdezerterował i po przybyciu do Wrześni zgłosił się na ochotnika do […]

Antkowiak Franciszek

Franciszek Antkowiak (1890 – 1953) Franciszek Antkowiak urodził się 19.08.1890 w Chociczy Małej jako syn Franciszka i Józefy Dąbrowskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w stopniu szeregowca (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.9290). Zweryfikowany w dniu 22.02.1934 (nr 4978). Zmarł 03.06.1953 r. Spoczywa wraz z żoną Jadwigą (1896-1975) na cmentarzu parafialnym w Żydowie.

Mularczyk Marcin

Marcin Mularczyk (1889 – 1952) Marcin Mularczyk urodził się 01.11.1889 w Słomowie jako syn Augusta i Antoniny z d. Szymkowiak. W powstaniu walczył w 2. kompanii wrzesińskiej. Ożenił się z Jadwigą Przybylską. Był z zawodu murarzem. Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 5074 z 30.05.1934 r.) Dnia 05.11.1936 wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło […]

Kołodziejski Jan

Jan Kołodziejski (1897-1987) Urodzony 29 listopada w Grabowie Królewskim. Był z zawodu cieślą i mieszkał w Gorazdowie. Walczył jako ochotnik w powstaniu wielkopolskim oraz wojnie polsko-bolszewickiej. Jego specjalnością była budowa kościołów (Sokolniki, Wszembórz, Samarzewo i in.). Szczęśliwie uniknął rozstrzelania przez gestapo w 1939 w Sokolnikach, gdzie doszło do poważnych konfliktów narodowościowych. W 1946 doznał, według […]

Korcz Franciszek

Franciszek Korcz (1906 – ?) Urodził się 18 listopada w Książnie (pow. wrzesiński) jako syn Michała i Franciszki Kaźmierczak. Ukończył szkołę powszechną w Orzechowie, a później uczył się w szkole handlowej w Poznaniu. Uczył się samodzielnie gry na różnych instrumentach. W maju 1922 wstąpił na ochotnika do orkiestry 68 pp we Wrześni. Był elewem orkiestrowym, […]