Kołodziejski Jan

Jan Kołodziejski (1897-1987) Urodził się 29.11.1897 w Grabowie Królewskim jako syn Feliksa i Marianny z d. Szymańskiej. W latach 1903-1911 uczęszczał do szkoły powszechnej w Grabowie Królewskim. W kwietniu 1914 rozpoczął naukę u mistrza budowlanego L. Radnieckiego w Strzałkowie. W czerwcu 1916 r. został powołany do armii niemieckiej. 8.02.1919 wstąpił jako ochotnik do 5. Kompanii […]

Jerzak Franciszek

Franciszek Jerzak (1889-1962) Urodził się 26 marca w Bieganowie (pow. wrzesiński) jako syn Jana i Katarzyny Łyskawy. Był uczniem szkoły powszechnej w Bieganowie i w 1902 brał udział w strajku szkolnym. Kontynuował naukę w Szkole Rolniczej we Wrześni. Od 1908 odbywał służbę wojskową w Torgau jako kawalerzysta, a po jej ukończeniu studiował rolnictwo w Halle. […]

Grześkowiak Franciszek

Franciszek Grześkowiak (1899 – 1981) Franciszek Grześkowiak urodził się w Gozdowie 18.11.1899 jako syn Józefa i Marianny z d. Dębickiej. Do grudnia 1918 r. służył w armii niemieckiej, od stycznia 1919 r. w oddziałach powstańczych. Brał udział w walkach o Ławicę oraz na froncie pod Lesznem i Wschową. Po walkach powstańczych pełnił służbę w 1 […]

Janiszewski Jan

Jan Janiszewski (1897 – 1954) Jan Janiszewski urodził się 02.06.1897 w Gorzycach (gmina Miłosław) jako syn Franciszka i Stanisławy z d. Kaczmarek. Ożenił się ze Stanisławą Sobczak. W roku 1932 odznaczony został Medalem Niepodległości. Był strażnikiem granicznym. Po wojnie należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września. Zmarł we Wrześni 31.01.1954 r. i pochowany został […]

Mikołajczak Andrzej

Andrzej Mikołajczak (1900-1920) Był żołnierzem 4 kompanii 1 batalionu 69 pułku strzelców wielkopolskich. 13 sierpnia 1920 zmarł w Skalmierzycach, gdy jako ranny był transportowany do szpitala we Wrześni. 16 sierpnia 1920 został pochowany w pojedynczym grobie w Nowej Wsi Królewskiej. Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Jarosław Dominik Górski

Cichocki Józef

Józef Cichocki (1901 – 1976) Urodził się 19 sierpnia 1901 r. w Iwnie pow. Środa z rodziców Jana i Marii z domu Nowak. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Iwnie w 1915 r. pracował jako robotnik rolny w majętności Iwno. W 1918 r. rozpoczął praktyczną naukę zawodu w lasach tejże majętności. Jako ochotnik brał udział w […]

Ciaciuch Jan

Jan Ciaciuch (1894-1976) Urodził się 3 grudnia 1894 r. w Białożewinie pow. żniński w rodzinie rolniczej jako syn Jana i Franciszki Goliwąs. Ojciec Jana był później długoletnim dzierżawcą majątku kościelnego w Noskowie. Ukończył szkołę powszechną i handlową. Po odbyciu praktyki handlowej, wcielony został do wojska niemieckiego (1915). Awansował do stopnia zastępcy oficera. Z armii pruskiej […]

Ferfet Franciszek

Franciszek Ferfet (1890-1960) Urodził się 21 listopada w Baborówku (pow. szamotulski) jako syn Józefa i Rozalii. W 1902 wraz z rodziną wyjechał do Westfalii, gdzie od 1904 pracował jako górnik. W 1912 wrócił do Szamotuł. W czasie wojny służył w marynarce niemieckiej, a później walczył na froncie zachodnim powstania wielkopolskiego, w którym został mianowany na […]

Kaczmarek Roman

Roman Kaczmarek (1901-1983) Urodził się 27.07.1901 we Wrześni jako syn Andrzeja i Marianny Spychały. W 1918 wstąpił do oddziałów powstańczych i brał udział w walkach pod Zdziechową i Rynarzewem, a następnie pod Bydgoszczą i Lesznem. Po powstaniu został powołany do 69 pp w Gnieźnie i pozostawał w wojsku do 1924. W tym roku rozpoczął naukę […]

Danecki Marian

Marian Danecki (1903 – 1950) Marian Danecki urodził się 20.09.1903 roku we Wrześni. Jego rodzicami byli Władysław Danecki oraz Marta z Zamiarów, którzy mieli jeszcze troje dzieci – Tadeusza, Wandę oraz Sylwestra. Mieszkali w kamienicy przy ul. Warszawskiej 3, gdzie Władysław prowadził zakład rymarski. Należał do działającej we Wrześni drużyny harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego. Z […]