Słomian Bronisław

Bronisław Słomian (1888 – 1960)

Urodził się 12.09.1888 w Miłosławiu jako syn Jana i Marianny z d. Krakowskiej.

Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.

Ożenił się w Miłosławiu w 1919 r. ze Stanisławą Kolecką ur. 27.03.1895 w Bugaju.

Zmarł 10.10.1960. Spoczywa wraz z żoną w Gorzowie na cmentarzu parafialnym przy ul. Dobrej.

Kazimierz i Stanisław Słomian
Kazimierz i Stanisław Słomian
Kazimierz, Bronisław i Klemens Słomian
Kazimierz, Bronisław i Klemens Słomian
Bronisław Słomian - cmentarz przy ul. Dobrej w Gorzowie (zdjęcie udostępnił Andrzej Nawojczyk)
Bronisław Słomian – cmentarz przy ul. Dobrej w Gorzowie (zdjęcie udostępnił Andrzej Nawojczyk)