Nowak Stanisław

Stanisław Nowak (1893 – 1944)

Urodził się w dniu 3.01.1893 r. w Orzechowie jako syn Józefa i Józefy z domu Surdyk.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Z zawodu był rolnikiem. Pełnił funkcje społeczne, był sołtysem w latach 1926-1939, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1933-1939. Podarował swoją rolę pod rozbudowujący się cmentarz.

Ożenił się z Agnieszką Lisiak (1893-1967).

Członek Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w dniu 21.09.1944 r. we Wrześni i został pochowany na cmentarzu w Orzechowie.

Stanisław Nowak - cmentarz parafialny w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Nowak – cmentarz parafialny w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)