Mularczyk Marcin

Marcin Mularczyk (1889 – 1952)

Marcin Mularczyk

Marcin Mularczyk urodził się 01.11.1889 w Słomowie jako syn Augusta i Antoniny z d. Szymkowiak.

W powstaniu walczył w 2. kompanii wrzesińskiej.

Ożenił się z Jadwigą Przybylską. Był z zawodu murarzem.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 5074 z 30.05.1934 r.)

Dnia 05.11.1936 wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło Września.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Członek Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Zmarł we Wrześni 23.04.1952 i został pochowany na tutejszym cmentarzu parafialnym.

Marcin Mularczyk  - cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marcin Mularczyk – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)