Suchorski Bolesław

Bolesław Suchorski (1900-1986) Urodził się w dniu 24.02.1900 r. w Chlebowie jako syn Józefa i Julii z domu Maciejewskiej. W czasie od 27.12.1918 do 8.01.1919 r. brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, w walkach pod Gnieznem, Zdziechową, Żninem i Szubinem. Po zakończeniu powstania zgłosił się do Wojska Polskiego we Wrześni. Z dniem 27.03.1920 r. przydzielony został […]

Gaweł Kazimierz

Kazimierz Gaweł (1900 – 1969) Kazimierz Gaweł urodził się 10.02.1900 w Chociczy Wielkiej jako syn Piotra i Katarzyny z d. Majchrzak. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w Batalionie Wrzesińskim w II kompanii pod dowództwem Wiewiórowskiego. Uczestniczył w walkach o Zdziechowę, Szubin, Rynarzewo. Po zakończeniu powstania pozostawał w czynnej służbie w WP do dnia […]

Mularczyk Marcin

Marcin Mularczyk (1889 – 1952) Marcin Mularczyk urodził się 01.11.1889 w Słomowie jako syn Augusta i Antoniny z d. Szymkowiak. W powstaniu walczył w 2. kompanii wrzesińskiej. Ożenił się z Jadwigą Przybylską. Był z zawodu murarzem. Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 5074 z 30.05.1934 r.) Dnia 05.11.1936 wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło […]

Urbański Kazimierz

Kazimierz Urbański (1891-1971) Urodził się w dniu 20.02.1891 r. we Wrześni jako syn Piotra (1840-1923) i Franciszki (1849-1916) z domu Owczarzak. W latach 1897-1904 uczęszczał do 6 klasowej szkoły powszechnej we Wrześni. Będąc w 3 klasie, brał udział w strajku dzieci wrzesińskich. W latach 1904-1910 uczył się w zawodzie malarza. Następnie pracował w branży tekstylnej […]

Nowakowski Walenty

Walenty Nowakowski (1900 – 1990) Walenty Nowakowski urodził się 12.01.1900 w Słomowie. Syn Walentego i Stanisławy z d. Nowaczyk. Od 17.11.1918 należał do wrzesińskiej Kompanii Straży i Bezpieczeństwa Następnie został  przydzielony do 2 kompanii batalionu wrzesińskiego. Brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych pod Zdziechową, w wyprawie na Szubin 08.01.1919. Tam został ranny […]

Ostojski Wacław

Wacław Ostojski (1893 – 1977) Urodził się 03.08.1893 w Pogorzelicy jako syn Walentego i Antoniny z d. Boreckiej. Brał udział w rozbrajaniu Niemców w Borzykowie. Z Batalionem Wrzesińskim brał czynny udział z bronią w ręku w walkach pod Gnieznem, Zdziechową, Szubinem. Dnia 08.01.1919 raniony bagnetem w dłoń dostał się do niewoli niemieckiej w Bydgoszczy i […]

Ostojski Alfons

Alfons Ostojski (1899-1968) Alfons Ostojski urodził się 25.08.1899 r. w Pogorzelicy jako syn Walentego i Antoniny z d. Boreckiej. Z Batalionem Wrzesińskim brał czynny udział z bronią w ręku w walkach pod Gnieznem, Zdziechową, Szubinem, Rynarzewem, Kcynią pod dowództwem por. Wietrzyńskiego. W okresie 1919-1922 w Wojsku Polskim. W 1938 otrzymał Medal Niepodległości. Mieszkał wtedy w […]

Wiśniewski Stefan

Stefan Wiśniewski (1896 – 1959) Urodził się 16.02.1896  w Gozdowie jako syn Franciszka i Agnieszki z d. Drela. Od 1.01.1919 r. ochotnik w Kompanii Wrzesińskiej kulomiotów. Brał czynny udział we walkach przy zajęciu koszar we Wrześni. Następnie uczestniczył w walkach pod Zdziechową i Gniewkowem, Kcynią, Szubinem i Łabiszynem. Po sformowaniu 9 pułku Strz. Wlkp. brał […]