Jankowiak Michał

Michał Jankowiak (1899 – 1967) Urodził się 20.08.1899 roku w Gorazdowie (Września), syn Walentego i Marii. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w Grupie Leszno pod Pawłowicami i Kąkolewem. Brał udział także w III Powstaniu Śląskim pod ówczesnym Gutentag i Ziębowicami, gdzie został ranny nabywając stałe inwalidztwo. Zmarł 22.07.1967 roku, pochowany na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Krenz Franciszek

Franciszek Krenz (1889 – 1938) Urodził się 28.10.1889r. w Powidzu. Jego rodzicami byli Augustyn (1862-1919) i Marianna z d. Wolna (1868-1937). Przed I wojną pracował jako górnik w Westfalii. Kiedy przebywał na urlopie u rodziny w Witkowie, wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Zaciągnął się do Kompanii Witkowskiej pod dowództwem Knasta. Brał udział w przejęciu szkoły na ul. […]

Kaczmarek Antoni

Antoni Kaczmarek (1897 – 1962) Urodził się 18.12.1897 roku w Poznaniu jako syn Franciszka i Marianny z d. Domińskiej. Po powrocie z 1-ej wojny światowej jako inwalida ochotniczo wstąpił w szeregi oddziałów Powstania Wielkopolskiego. Brał czynny udział w walkach od końca grudnia 1918 r.  do końca stycznia 1919 r. pod Zdziechową, Żninem, Łabiszynem, Kcynią, Rynarzewem (d-ca […]

Jankowiak Jan

Jan Jankowiak (1880 – 1967) Urodził się 25.08.1880 roku we Wrześni jako syn Walentego i Agnieszki z d. Gadzińskiej. Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 10.01.1919 r. Wydał on powstańcom broń znajdującą się w magazynie szpitalnym w koszarach. Następnie wstąpił do Straży Ludowej we Wrześni, gdzie pełnił służbę w […]

Olejniczak Stanisław

Stanisław Olejniczak (1899-1981) Urodził się 3 kwietnia 1899 r.w miejscowości Obłaczkowo, powiat wrzesiński, w rodzinie Wawrzyńca i Marii z domu Wańska. Szkołę powszechną ukończył w Obłaczkowie. Brał udział w I wojnie światowej w armii pruskiej na froncie wschodnim. Do powstania zgłosił się 2 stycznia 1919 r.we Wrześni. W dniu 10 stycznia 1919 r.przeniesiony do 4 […]

Zaremba Antoni

Antoni Zaremba (1898 – 1949) Urodził się 16.05.1898 roku w m. Rusibórz (Środa Wlkp.)), syn Ignacego i Katarzyny (z domu Owczarzak). W powstaniu walczył w 1. Ochotniczej Kompanii Średzkiej. Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 9921 z dnia 11.04.1934). W 1937 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Zmarł 01.10. 1949 roku we Wrześni i został pochowany […]

Wichłacz Tomasz

Tomasz Wichłacz (1897 – 1958) Urodził się 05.12.1897 roku we Wrześni jako syn Michała i Magdaleny z d. Krzykacz. Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 do wrzesińskiego batalionu powstańczego. Brał udział z bronią w ręku w jego działaniach bojowych (Zdziechowa, Szubin, Żnin, Łabiszyn, Rynarzewo) do 20.02.1919. Po zakończeniu działań powstańczych służył w 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Wyróżnił się […]

Łojewski Jan

Jan Łojewski (1898 – 1967) Jan Łojewski urodził się w Skorzęcinie 15.06.1898 jako syn Andrzeja i Marianny z d. Manuszak. W grudniu 1918 r. przybył z Westfalii w rodzinne strony, by wziąć udział w przygotowującym się Powstaniu. 28 grudnia 1918 r. wstąpił do kompanii gnieźnieńskiej (d-ca Cieślewicz) w składzie której brał udział w działaniach bojowych […]