Jankowiak Michał

Michał Jankowiak (1899 – 1967)

Urodził się 20.08.1899 roku w Gorazdowie (Września), syn Walentego i Marii.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w Grupie Leszno pod Pawłowicami i Kąkolewem. Brał udział także w III Powstaniu Śląskim pod ówczesnym Gutentag i Ziębowicami, gdzie został ranny nabywając stałe inwalidztwo.

Zmarł 22.07.1967 roku, pochowany na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Michał Jankowiak (drugi z prawej)
Michał Jankowiak (drugi z prawej)
Michał Jankowiak (najwyższy w środku)
Michał Jankowiak (najwyższy w środku)
Michał Jankowiak - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Jankowiak – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Jankowiak - nowy nagrobek - cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Jankowiak – nowy nagrobek – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)