Olejniczak Stanisław

Stanisław Olejniczak (1899-1981)

Urodził się 3 kwietnia 1899 r.w miejscowości Obłaczkowo, powiat wrzesiński, w rodzinie Wawrzyńca i Marii z domu Wańska. Szkołę powszechną ukończył w Obłaczkowie.

Brał udział w I wojnie światowej w armii pruskiej na froncie wschodnim.

Do powstania zgłosił się 2 stycznia 1919 r.we Wrześni. W dniu 10 stycznia 1919 r.przeniesiony do 4 kompani Średzkiej, skąd 19.01.1919 r. wyruszył na front północny.

Walczył na odcinku Kcynia-Ludwikowo-Kowalewo-Paterek. Następnie na odcinku Budzyń-Trzy Domy-Podstolice. Uczestniczył w walkach na froncie południowym pod m. Miejska Górka.

Stanisław Olejniczak brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W czerwcu 1922 r. przeniesiony do rezerwy.

Od czerwca 1922 r. roku rozpoczął pracę w Polskich Kolejach Państwowych na stacji Września jako nastawiacz.

W dniu 4 czerwca 1929 r.zawarł związek małżeński z Walentyną Pospieszalską z którą miał dwóch synów .

Od dnia 1 maja 1953 r ze względu na zły stan zdrowia przeszedł na rentę. Mieszkał we Wrześni przy ulicy

Powstańców Wielkopolskich .W powstaniu uczestniczyli również jego bracia Józef i Franciszek.

Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Uchwałą Rady Państwa nr 12.18-0.1053 z dnia 1958-12-18 został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

W 1969 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł we Wrześni 1 listopada 1981 r. pochowany na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Stanisław Olejniczak (stoi drugi od lewej)
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Olejniczak (stoi drugi od lewej) (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Olejniczak (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Stanisław Olejniczak (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Stanisław Olejniczak (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Stanisław Olejniczak (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Stanisław Olejniczak
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Olejniczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Olejniczak
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Olejniczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Olejniczak
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Olejniczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Olejniczak
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Olejniczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Olejniczak - życiorys (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Olejniczak – życiorys (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Olejniczak - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Olejniczak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)