Kaczmarek Roman

Roman Kaczmarek (1901-1983)

Urodził się 27.07.1901 we Wrześni jako syn Andrzeja i Marianny Spychały.

W 1918 wstąpił do oddziałów powstańczych i brał udział w walkach pod Zdziechową i Rynarzewem, a następnie pod Bydgoszczą i Lesznem.

Po powstaniu został powołany do 69 pp w Gnieźnie i pozostawał w wojsku do 1924. W tym roku rozpoczął naukę zawodu u dr. Mariańskiego w Poznaniu i pracował w jego zakładzie dentystycznym do 1932. Od kwietnia 1932 był zatrudniony w gabinecie Leona Balcerka we Wrześni jako technik dentystyczny.

Kampanię wrześniową odbył w macierzystym pułku i został ranny pod Sochaczewem. Przebywał w szpitalu w Równem, gdzie trafił do niewoli sowieckiej. Po wymianie jeńców trafił do obozu jenieckiego w Neubrandenburgu.

Po powrocie do Wrześni w 1940 pracował u dentysty Niemca Rohnera.

Po wyzwoleniu prowadził własny gabinet dentystyczny, a następnie uzyskał tytuł uprawnionego technika dentystycznego i został zatrudniony we wrzesińskim ośrodku zdrowia.

Był żonaty z Wandą Malinowską i miał z nią troje dzieci: Bożenę, Bogdana (Wojciecha) i Jana.

Zmarł 07.10.1983 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło we Wrześni, a następnie do miejscowego Koła ZBoWiD.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym Uchwała Rady Państwa nr: 04.04-0.119 z dnia 1958-04-04, Medalem Zwycięstwa i Wolności (1967 r.).

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Roman Kaczmarek - życiorys (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Roman Kaczmarek – życiorys (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Stawski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Sławski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Roman Kaczmarek - Orędownik Wrzesiński rok 1930
Roman Kaczmarek – Orędownik Wrzesiński rok 1930
Roman Kaczmarek - Orędownik Wrzesiński  nr 85 z dnia 26.07.1930
Roman Kaczmarek – Orędownik Wrzesiński nr 85 z dnia 26.07.1930
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. - Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. – Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Roman Kaczmarek - Jan Tomaszewski "Walki o Noteć"
Roman Kaczmarek – Jan Tomaszewski „Walki o Noteć”
Roman Kaczmarek - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Roman Kaczmarek – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)