Robakowski Stanisław

Stanisław Robakowski (1879 – 1927) Urodził się w Gościejewie (gmina Koźmin) 7.05.1879 r. jako syn krawca Marcina i Marianny z domu Kasierowskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej i praktycznym przysposobieniu zdał 5.12.1897 r. egzamin przed komisją Cechu Malarsko – Lakierniczo – Pozłotniczego w Inowrocławiu i uzyskał tytuł czeladnika w zawodzie sztukator – pozłotnik. W latach 1899 […]

Trawiński Józef

Józef Trawiński (1889 – 1939) Urodził się 13.01.1889 r. w Grzymisławicach (ochrzczony w kościele w Bardzie) jako syn Stefana, późniejszego dzierżawcy dóbr w Chociczy Wielkiej, dzierżawcy Odeonu (sali przy wrzesińskim browarze) i Rozalii z domu Kaczmarek. Ukończywszy szkołę powszechną, wyuczył się w zawodzie ślusarza. W 1914 r. wziął udział w I wojnie światowej jako poddany […]

Andrzejewski Stefan

Stefan Andrzejewski (1899 – ?) Stefan Andrzejewski urodził się 28.08.1899 w Sokołowie jako syn Stanisława i Franciszki z d. Wiśniewskiej. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku. Dnia 17.12.1918 wstąpił do Straży Ludowej we Wrześni, następnie w składzie Kompanii Wrzesińskiej pod komendą druha por. Nowaka brał czynny udział przy oswobodzeniu Wrześni (zajęcie […]

Bugaj Czesław

Czesław Bugaj (1900 – 1935) Czesław Bugaj urodził się 26.06.1900 r. w Kaczanowie jako syn Szymona i Teodory z d. Sobczak Brał udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Wstąpił ochotniczo do 1. kompanii wrzesińskiej. Następnie został wcielony do 4. kompanii 4 pułku strzelców wielkopolskich. Brał udział w walkach pod Nakłem i Margoninem. Później […]

Matela Józef

Józef Matela (1897-1968) Urodził się 04.12.1897 w Ostrowie Szlacheckim (pow. wrzesiński) jako syn Antoniego i Franciszki Kaczmarek. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował na roli. W 1916 został wcielony do pruskiego 29 batalionu pionierów i walczył na froncie francuskim. Wysłany służbowo do Poznania w październiku 1918, 22 listopada związał się z Radą Robotniczą i żołnierską we […]

Lange Stefan

Stefan Lange (1891 – 1951) Urodził się 19.08.1891 w Poznaniu jako syn Michała i Franciszki  z d. Kowalskiej.  Walczył w powstaniu w Batalionie Wrzesińskim. Uczestniczył w oswobodzeniu Wrześni. Następnie walczył pod Kcynią i Szubinem. Tam dostał się do niewoli. Po roku wrócił do Wrześni. Ożenił się z Bronisławą Flieger (1895 – 1982). W 1938 roku […]

Kaczmarek Roman

Roman Kaczmarek (1901-1983) Urodził się 27.07.1901 we Wrześni jako syn Andrzeja i Marianny Spychały. W 1918 wstąpił do oddziałów powstańczych i brał udział w walkach pod Zdziechową i Rynarzewem, a następnie pod Bydgoszczą i Lesznem. Po powstaniu został powołany do 69 pp w Gnieźnie i pozostawał w wojsku do 1924. W tym roku rozpoczął naukę […]

Jarecki Wawrzyniec (Wawrzyn)

Wawrzyniec (Wawrzyn) Jarecki (1891 – 1981) Urodził się 10.08.1891 w miejscowości Klony (gmina Kostrzyn) jako syn Marcina i Rozalii z d. Tylkowskiej. Walczył ochotniczo od dnia 28 grudnia 1918 r. w składzie wrzesińskiego batalionu powstańczego pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego a w ramach 1 kompanii pod dowództwem ppor. Alojzego Nowaka, na odcinku bojowym przy opanowaniu Witkowa […]

Węglewski Józef

Józef Węglewski (1896 – 1960) Urodził się we Wrześni 14.03.1896 jako syn Stanisława i Marianny z d. Budzyńskiej. Józef Węglewski od 20.12.1918 brał udział na terenie Wrześni w przygotowaniach do Powstania Wlkp. (kompanie Straży i Bezpieczeństwa). Następnie od 28.12.1918 z 2 Kompanią Wrzesińską brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych przy zdobyciu Zdziechowy, […]

Górniak Stanisław

Stanisław Górniak (1898 – 1995) Stanisław Górniak urodził się 12.04.1898 w Obłaczkowie. Był synem Jakuba i Marcjanny z d. Komosińskiej. Brał udział w pracach przygotowawczych do Powstania Wielkopolskiego w okresie od połowy listopada do końca grudnia 1918, a następnie w składzie 1 Kompanii Wrzesińskiej, należącej do batalionu wrzesińskiego w akcjach zbrojnych pod Zdziechową i Szubinem, […]